Institutiile pietei de capital


Str. Foisorului nr.2, sector 3, Bucuresti
Tel:(4-021)326.67.53
Fax:(4-021)326.68.48, (4-021)326.68.49
CUI: 6367015
www.asfromania.ro

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

A.S.F. – denumirea prescurtata a Autoritatii de Supraveghere Financiara, autoritate administrativa, autonoma, de specialitate, cu personalitate juridica, independenta, autofinantata, care isi exercita atributiile potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 93/2013, aprobata cu modificari prin Legea nr. 113/2013, prin preluarea si reorganizarea tuturor atributiilor si prerogativelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.


Bd. Carol I nr. 34-36, Etaj 14, Bucuresti
Tel: +4021-307 9502
Fax: +4021-307 9519
www.bvb.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Prezenta investitorilor puternici pe o piata in formare cum este aceea din Romania este o miza extrem de importanta, iar Bursa de ValoriBucuresti si-a asumat misiunea de a contribui la intarirea increderii lor in potentialul reprezentat de companiile romanesti.

Bursa de Valori Bucuresti are rolul de a incuraja dezvoltarea unei piete de capital lichide si eficiente, care sa ofere conditii egale de operare si siguranta totala. Organizata pe principiile autoreglementarii, Bursa de Valori Bucuresti isi adopta regulile si procedurile de functionare necesare, care sunt supuse apoi aprobarii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.


Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti
Tel: (021) 408.58.00
Fax: (021) 408.58.16
www.depozitarulcentral.ro

DEPOZITARUL CENTRAL

Este institutia care furnizeaza servicii de depozitare, registru, compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare precum si alte operatiuni in legatura cu acestea astfel cum sunt definite in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, avand calitatea de administrator al unui sistem de plati care asigura compensarea fondurilor si decontarea operatiunilor cu instrumente financiare, in conformitate cu prevederile Regulamentului BNR nr. 1/2005 privind sistemele de plati care asigura compensarea fondurilor, modificat si completat prin Regulamentul BNR nr. 9/2005.


B-dul Carol I, nr.34-36, et.12, sector 2, cod 020922,Bucuresti
Tel: 021 307 95 00
Fax: 021 307 95 19
www.guvernantacorporativa.ro

INSTITUTUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA

Obiect de activitate:

Promovarea cuantumului international de cunostinte profesionale catre personalul societatilor detinute public din Romania si perfectionarea acestora din punct de vedere teoretic si practic, prin cooperare internationala si standardizarea expertizei (Principiile OCDE)

Derularea de programe de instruire in domeniul pietei de capital;

Promovarea cunoasterii realitatii economice si sociale nationale si internationale;

Derularea de proiecte, programe, seminarii si conferinte in scopul cresterii gradului de cunoastere al participantilor la piata de capital, in general, si la piata bursiera, in special.


B-dul CAROL I nr. 34-36, et12, camera 10, cod postal 020922, sector 2, Bucuresti
Tel: +4021 315 73 48
Fax: +4021 315 73 40
www.fond-fci.ro

FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR

Fondul de Compensare a Investitorilor este persoana juridica, constituita in iunie 2005, sub forma unei societati pe actiuni, in baza actului constitutiv aprobat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Fondul este infiintat conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile din Legea 297/2004 privind piata de capital si a Regulamentului C.N.V.M. nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Obiectul principal de activitate al Fondului este colectarea contributiilor membrilor si compensarea creantelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care sunt detinute si/sau administrate in numele acestora in cadrul prestarii de servicii de investitii financiare.

Toti intermediarii autorizati sa presteze servicii de investitii financiare si societatile de administrare a investitiilor care administreaza portofolii individuale de investitii, trebuie sa fie membri ai Fondului.

Compensarea investitorilor se face in limita plafoanelor stabilite in conformitate cu reglementarile CNVM. Incepand cu 01.01.2012, Fondul compenseaza in mod egal si nediscriminatoriu, investitorii in limita unui plafon maxim, reprezentand echivalentul in lei a 20.000 euro/investitor