Reglementari BVB

Reglementari generale

Precizari tehnice cu privire la elemente specifice aferente mecanismului de intrerupere a volatilitatii (volatility interruption)

Precizari tehnice privind durata etapelor premergatoare algoritmilor de fixing din piata Regular (codificare: REGS)

Precizari tehnice cu privire la cerinte aplicabile Market Makerilor (MiFID 2 Market Makeri) - in linia Regulamentului Delegat 2017/578/UE

Prezentare mecanism de intrerupere a volatilitatii (volatility interruption)

Informatii suplimentare specifice tipului de instrument financiar

Actiuni


Program privind Market Maker-ul Emitentului
Obligatiuni

Titluri de stat

Unitati de fond, ETF

Certificate

Warrants

Alte documente