Indicatori

Segment Bursa
Tip instrument financiar
Capitalizare
Data
Tip: I - indicatorii sunt calculati pe baza situatiilor financiare individuale;  C - indicatorii sunt calculati pe baza situatiilor financiare consolidate;

PER, PBV, DIVY - pentru emitentii straini, indicatorii sunt calculati pe baza informatiilor financiare disponibile in moneda locala (RON) transmise de acestia;

PER (Price / Earnings Ratio, Pret / Rezultat net pe actiune sau Capitalizare / Rezultat Net) este calculat pe baza datelor financiare semestriale / anuale aferente ultimelor 12 luni anterioare Datei PER (ex. daca Data PER este 30.06.2023 intervalul de calcul al Rezultatului Net este 30.06.2022 - 30.06.2023, daca Data PER este 31.12.2022 Rezultatul Net este cel anual aferent anului 2022) si a pretului de inchidere (EOD);