Stiri Piata


VRANCART SA - VNC24

Pret conversie obligatiuni

Data Publicare: 30.01.2023 11:54:28

Cod IRIS: AB9E6

 

 

 

Catre,

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

 

Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data raportului:                                             30.01.2023

Denumirea entitatii emitente:                     VRANCART S.A.

Sediul social:                                                  Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judetul Vrancea

Numarul de telefon/fax:                               0237-640.800/0237-641.720

Codul unic de inregistrare:                           1454846

Numar de ordine in Registrul Comertului: J39/239/1991

Capital social subscris si varsat:                   120.338.551,40 lei

Piata reglementata de tranzactionare :      Bursa de Valori Bucuresti

 

Evenimente importante de raportat:

 

Anunt privind pretul si dreptul la conversie a Obligatiunilor (VNC24) in actiuni VRANCART S.A. (VNC)

VRANCART S.A. anunta ca data de 28.01.2023 este a cincea Data de Stabilire a Pretului de Conversie a Obligatiunilor (VNC24) in Actiuni (VNC), in conformitate cu prevederile Prospectului de Emisiune aprobat prin Decizia ASF nr. 156/01.02.2017.

Orice Detinator de Obligatiuni poate opta pentru conversia oricarei parti sau a intregului principal nerascumparat/neconvertit in actiuni ordinare ale Emitentului, libere de orice sarcini si impreuna cu toate drepturile aferente acestora, prin transmiterea unei notificari privind solicitarea conversiei (transmisa in forma prevazuta in Anexa 1 a Prospectului de Emisiune), notificare transmisa de catre Detinatorul de Obligatiuni catre Emitent pana pe data de 15.02.2023.

Conversia Obligatiunilor in Actiuni se va realiza numai daca, in perioada de transmitere a notificarilor privind solicitarea conversiei, vor fi transmise de catre Detinatorii de Obligatiuni notificari de conversie a Obligatiunilor ce reprezinta, in mod cumulat, cel putin 10% din totalul Obligatiunilor emise. In situatia in care numarul total de Obligatiuni pentru care se solicita conversia este mai mic de 10% din numarul total de Obligatiuni emise, conversia nu va avea loc, iar Detinatorii de Obligatiuni vor fi instiintati in acest sens de catre Emitent prin publicarea unui anunt pe website-ul propriu si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti.

 

In cazul in care sunt indeplinite conditiile, Conversia se va realiza la pretul pe Actiune stabilit la Data de Stabilire a Pretului de Conversie, pret egal cu pretul mediu ponderat de tranzactionare al Actiunilor pe Piata Regular, in perioada de 12 luni imediat anterioare Datei de Stabilire a Pretului de Conversie.

 

Detalii privind Pretul de Conversie:

-          Valoare nominala Obligatiune: 100 lei

-          Pretul de Conversie: 0,1675 lei/actiune    

 

Numarul de Actiuni in care va fi convertit principalul nerascumparat/neconvertit va fi determinat prin impartirea valorii principalului nerascumparat/neconvertit pe care Detinatorul de Obligatiuni a ales sa o converteasca la Pretul de Conversie.

Dobanda acumulata si neplatita aferenta Obligatiunilor convertite va fi platita Detinatorilor de Obligatiuni in a 3 -a Zi lucratoare de la Data de Emisiune a Actiunilor imediat urmatoare unei astfel de Date de Conversie, pentru perioada dintre Data de Plata a Dobanzii anterioara si pana la Data de Emisiune a Actiunilor, exclusiv.

Ca urmare a exercitarii dreptului de conversie, capitalul social al Emitentului va fi majorat, cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor / Consiliului de Administratie, dupa caz, fara exercitarea vreunui drept de preferinta acordat actionarilor, drept care este aplicabil in alte cazuri de majorare a capitalului social al Emitentului. In termen de 45 de zile de la Data Conversiei, Emitentul are obligatia de a depune toate diligentele necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social si, in Registrul Actionarilor, a noilor actiuni in numele Detinatorilor de Obligatiuni respectivi.                                                                 

 

                                                                                                  Presedinte Consiliu de Administratie

     Ionel-Marian CIUCIOI

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.