Stiri Piata


VES SA - VESY

Hotarari AGA O 20.01.2023

Data Publicare: 23.01.2023 10:01:45

Cod IRIS: 68924

 

 

Catre

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

   

 

 

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 (republicata) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

Data raportului: 20.01.2023

Denumirea societatii: VES S.A.

Sediul societatii: Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, Nr. 102

Telefon: 0365808884

E-mail: office@ves.ro

Cod unic de inregistrare: RO 1223604

Numar de ordine in Registrul Comertului: J26/2/1991

Capital social subscris si varsat: 19.908.308,90 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Categoria Standard a BVB. 

 

Eveniment important de raportat: Hotararea AGOA din 20.01.2023, pe care o prezentam in continuare, atasata prezentului raport.

 

 

 

 

Membru in Directorat,

Roxana-Georgeta Ferezan

  

 

HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 20.01.2023

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

VES S.A.

Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, Jud. Mures

Capital social: 19.908.308,90 lei

CUI: RO 1223604; J26/2/1991

 

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor VES S.A., persoana juridica romana cu sediul in Sighisoara, Str. Mihai Viteazu, nr. 102, Jud. Mures, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, avand CUI RO 1223604, (denumita in continuare „Societatea”), intrunita in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 20 Ianuarie 2023, ora 12:00, ce a avut loc la prima convocare, la sediul societatii, in Sighisoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mures,

in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 189.072.765 actiuni ale Societatii, reprezentand 94,9718% din capitalul social al Societatii, a adoptat urmatoarea:

 

HOTARARE

 

Art. 1. Cu un numar de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 189.072.765 actiuni, reprezentand 94,9718% din capitalul social al Societatii, din care 189.072.765 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand  0% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand  0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba numirea auditorului financiar in vederea auditarii situatiilor financiare ale anului 2022, respectiv CONTEXPERT AUDIT & ADVISORY SRL, pe o durata a mandatului de 1 an, incepand cu data adoptarii prezentei hotarari.

Art. 2. Cu un numar de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 189.072.765 actiuni, reprezentand 94,9718% din capitalul social al Societatii, din care 189.072.765 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand  0% din capitalul social reprezentat in Adunare; 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand  0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba mandatarea Directoratului societatii pentru semnarea contractului de audit.

Art. 3. Cu un numar de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 189.072.765 actiuni, reprezentand 94,9718% din capitalul social al Societatii, din care 189.072.765 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand  0% din capitalul social reprezentat in Adunare; 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand  0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba data de 07.02.2023 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform dispozitiilor Legii 24/2017 (republicata) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si data de 06.02.2023 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art. 4. Cu un numar de 189.072.765 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 189.072.765 actiuni, reprezentand 94,9718% din capitalul social al Societatii, din care 189.072.765 voturi exprimate PENTRU, reprezentand 100% din capitalul social reprezentat in Adunare, 0 voturi exprimate IMPOTRIVA reprezentand  0% din capitalul social reprezentat in Adunare; 0 voturi exprimate ABTINERE reprezentand  0% din capitalul social reprezentat in Adunare, se aproba mandatarea dnei. Roxana-Georgeta Ferezan, in calitate de membru in Directorat, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor A.G.A.

 

Presedintele Adunarii,          

Roxana-Georgeta Ferezan

Secretarul Adunarii,

Morutan Dan Liviu

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.