Stiri Piata


SANTIERUL NAVAL 2 MAI SA MANGALIA - STNM

Neintrunire cvorum AGA 26.01.2023

Data Publicare: 26.01.2023 14:47:51

Cod IRIS: CC4DB

 

RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului  A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017

Data raportului: 26.01.2023

Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA

Sediul social: Str. Rozelor, nr. 3, Mangalia, Jud. Constanta, cod postal 905500

Numar tel./fax: 0241 753347; 0241 752107

Cod unic de inregistrare la O.R.C.: RO2413593

Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/759/1991

Capital social subscris si varsat: 16.681.612,5 RON  

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO

 

I.              Evenimente importante de raportat

a)    Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:- nu este cazul

b)    Achizitii sau instrainari substantiale active – nu este cazul

c)    Procedura falimentului – nu este cazul

d)    Alte evenimente:

Lipsa cvorum pentru desfasurarea sedintei A.G.O.A. a Santierului Naval 2 MAI SA Mangalia din data de 26.01.2023.

Anexa: Proces verbal de prezenta.

PROCES VERBAL

Incheiat azi, 26.01.2023, ora 11,30,  la sediul societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia.

In baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat azi, data de mai sus, la verificarea prezentei actionarilor la sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor, constatand urmatoarele:

Structura actionariatului la data de referinta 12.01.2023  este:

-       Statul Roman prin Ministerul Economiei  93,8878 %               6 264 800  actiuni

-          Persoane fizice                                                  5,9102 %        394 375  actiuni

-          Persoane juridice                                               0,2020 %          13 470 actiuni

Reprezentantul Ministerului Economiei care la data de referinta 12.01.2023 detine  6 264 800 actiuni, reprezentand 93,8878%  din totalul de 6 672 645 actiuni,  nu este prezent.

Nu este prezent nici un alt actionar inregistrat in Registrul actionarilor la data de referinta 12.01.2023.

Constatam ca, in conformitate cu dispozitiile  Art. 112, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt indeplinite conditiile de cvorum  pentru desfasurarea sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor in data de  26.01.2023.

Conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a, nr. 5051 din data de 05.12.2022 si in ziarul Bursa din data de 05.12.2022, adunarea generala  ordinara a actionarilor se va tine in acelasi loc si la aceeasi ora in data de 27.01.2023.

Director general

 

Ing.Doru JIANU

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.