Stiri Piata


GERMINA AGRIBUSINESS S.A. - SEOM

Hotarari AGEA 30.01.2023

Data Publicare: 31.01.2023 11:11:10

Cod IRIS: 4FA19

RAPORT CURENT

 

Data: 31.01.2023

Denumirea entitatii: GERMINA AGRIBUSINESS S.A. (denumita anterior SEMROM MUNTENIA S.A.)

Sediul social: Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 502, sector 4, Bucuresti

Numarul de telefon: 021.322.54.80

Cod unic de inregistrare: RO 351290

Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/895/1991

Capital social subscris si varsat: 1.350.909,20  RON

Numar de actiuni emise: 13.509.092

Valoare nominala: 0,10 RON

Caracteristici actiuni: comune, nominative, dematerializate

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - MTS AeRO

Evidenta actiunilor: Depozitarul Central

Cod LEI:  391200N7Q810OIL0YY97

 

Eveniment important de raportat

 

HOTARAREA NR. 66

 

Adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A.

din data de 30.01.2023, ora 11:00, care a avut loc la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 503, sector 4

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita in prima convocare, in data de 30.01.2023, ora 11:00, la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 503, sector 4, conform Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5317 din 21.12.2022 si in ziarul Jurnalul National din data de 21.12.2022, cu un procent de participare de 90,6816% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 20.01.2023, legal constituita

 

HOTARASTE

 

1. a) Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, vanzarea activului (bunuri imobile) aflat in proprietatea Societatii: Complex Agrosem Prahova – Statia “Agrosem Prahova”, situat in Ploiesti, Str. Depozitelor nr. 4, judetul Prahova, conform propunerii Consiliului de Administratie, in baza rezultatului obtinut in urma desfasurarii Licitatiei competitiva cu strigare din data de 16.01.2023.

1. b) Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a).

 

2. Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, data de 21.02.2023, ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, si data de 20.02.2023, ca Ex–Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

 

3. Aproba cu unanimitatea voturilor prezente si reprezentate, imputernicirea Dlui. Dan Florin MARINESCU, Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii hotararii, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie,

Iuliana Cernat

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.