Stiri Piata


SEMBRAZ SA SIBIU - SEBZ

Hotarari AGA E 25.01.2023

Data Publicare: 25.01.2023 12:17:00

Cod IRIS: C38BF

 


                                                                                               SEMBRAZ S.A. SIBIU

    ____________________________________________________________________                                         

       Romania                                 Secretariat: 0369 / 40.99.24, 0369 / 40.99.27             CUI : RO 790619

      Judetul Sibiu                            Desfacere: / Tehnic : 0369 / 40.99.26                         ORC: J32/207/1991

        Sibiu, RO-550234                 Fax : 0369 / 40.99.25                                                      Capital social : 1582754 lei

      Str. Henri Coanda  nr:12         E-mail : sembraz@yahoo.com                                    Website : www.sembraz.ro

 

Nr.51/25.01.2023  

 

 

 

Catre:          Bursa de Valori Bucuresti

 

                 Autoritatea de Supraveghere Financiara   

        - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare -

 

RAPORT CURENT

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE

LEGII 24/2017 SI REGULAMENTULUI  A.S.F. NR.5/2018

 

            Data raportului: 25.01.2023

            Denumirea entitatii emitente: SEMBRAZ SA Sibiu

            Sediul social: Sibiu, str.Henri Coanda nr.12

            Nr. telefon:  0369/409924; 0369/409927; fax : 0369/409925

            Codul de inregistrare fiscala: RO 790619

            Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/207/1991

            Codul LEI : 254900I8GME9CAYZXN54

            Capitalul social subscris si varsat : 1.582.754 lei

           Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :

           Bursa  de Valori Bucuresti, Sectiunea ATS, Categoria AeRO

 

                         Eveniment important de raportat :

 

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 25.01.2023

 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SEMBRAZ S.A, intrunita in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si cu dispozitiile Actului constitutiv al Societatii actualizat, in sedinta din data de 25.01.2023, ora 10,00 ce a avut loc la sediul societatii din Sibiu, str.Henri Coanda nr.12, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 720.060 actiuni, reprezentand 90,99 % din totalul actiunilor de 791.377, detinand 720.060 drepturi de vot, reprezentand 90,99 % din totalul drepturilor de vot, la prima convocare, a adoptat, in unanimitate de voturi, urmatoarele

 

H O T A R A R I:

           

             Punctul 1

           Aproba intocmirea actului de alipire imobile inscrise in urmatoarele CF: 108777, 108780, 104625, 124406, 103313, 102771, 120089 si 110455, apartinand societatii SEMBRAZ SA Sibiu.

          Prezentul punct a fost adoptat cu 720.060 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri.

                 Punctul 2

          Imputerniceste pe directorul general al societatii, domnul Muntean Lucian Ioan pentru semnarea documentatiei privind alipirea imobilelor.

          Prezentul punct a fost adoptat cu 720.060 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri.

 

                   Punctul 3

         Desemneaza pe domnul Muntean Lucian Ioan, avand functia de director general, sa efectueze formalitatile de publicare legala si inregistrare a hotararilor.

         Prezentul punct a fost adoptat cu 720.060 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri.

 

 

 

                                                                                                       Administrator unic

                                                                                                    Marcovici Radu Petre

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.