Stiri Piata


ROMPETROL RAFINARE S.A. - RRC

Amendament - raport conf. art. 108 din Legea 24/2017 (R)

Data Publicare: 30.01.2023 10:37:19

Cod IRIS: F5202

Nr. 472/30.01.2023

 

 

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

 

Amendament – ​​​​​​​​​​​Raport curent conform articolului 108 din Legea nr. 24/2017, republicata, pentru semestrul II 2022

 

Date raportului:   30.01.2023

 

ROMPETROL RAFINARE SA

Sediul social: Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta

Numarul de telefon: 0241/506100            

Numarul de fax: 0241/506930; 506901

Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991

Cod Unic de Inregistrare: 1860712

Capital subscris si varsat: 2.655.920.572,60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)

 

 

Raportarea modificarilor informatiilor privind actele juridice raportate anterior in al doilea semestru al anului 2022, in Rapoartele curente inregistrate la societate cu nr. 5637/28.09.2022 , nr. 6016/13.10.2022 , respectiv nr. 7507/27.12.2022 , dupa cum urmeaza:

 

· La pozitia 3 din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 5637/28.09.2022, corespunzatoare actului juridic “Notificarea nr. 8/31.08.2022 la Contractul nr.RR 3 /13.01.2022; Actual suplimentar nr. 1 din 20.01.2022 , incheiat cu ROMPETROL ENERGY SA, in coloana denumita “ Tip si nr. Contract, data incheierii” se inlocuieste textul “ Notificarea nr. 8/31.08.2022 la Contractul nr.RR 3 /13.01.2022; Actual suplimentar nr. 1 din 20.01.2022 ” cu urmatorul text: “Notificarea nr. 8/01.09.2022 la Contractul nr.RR 3 /13.01.2022; Actual suplimentar nr. 1  din 20.01.2022”.

 

· La pozitia 4 din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 5637/28.09.2022 , corespunzatoare celor “15 comenzi emie in perioada iunie-august 2022 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019”, precum si la pozitia 6 din cuprinsul curent Anexei 1 . nr. 6016/13.10.2022 , corespunzatoare celor “5 comenzi emie in luna septembrie 2022 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019”, respectiv l a pozitia 6 din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr . . . . .. 7507/27.12.2022 , corespunzatoare celor “9 comenzi emie in lunile OctombrieNoiembrie 2022 in baza Contract RR 4/27.02.2019 si Act aditional nr.1 din 19.09.2019” , acte juridice incheiate cu ROMINSERV SRL:        

 

- in coloana denumita “ Tip si nr. Contract, data incheierii” se corecteaza eroarea de redactare din textele raportate, prin inlocuirea sintagmei “ emie ” cu “ emise ” la toate pozitiile mentionate mai sus ;      

 

- textul raportat in coloana denumita “ Garantiile constituite” se inlocuieste cu urmatorul text: „Cu exceptia situatiei in care Partile convin altfel in scris sau a situatiei in care legea stabileste in mod imperativ un termen de garantie mai lung (cum sunt: ​​​​​termenul). de garantie de 36 luni aplicabile lucrarilor ce privesc constructii incadrate in categoria de importanta C). ; termenul). de garantie de 10 ani de la receptia lucrarii pentru viciile ascunse ale constructiei; termenul de garantie egal cu durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei), perioada de garantie va avea o durata de: -12 (douasprezece) luni calendaristice, incepand cu data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR; -12 (douasprezece) luni calendaristice, incepand cu date intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE, in cazul lucrarilor mentionate la art.1.1. alin.1) lit.b) dar nu mai mult de 15 luni de la semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, cu conditia ca punerea in functiune sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va. . .. fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PROCESULUI VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR. Inainte de expirarea Perioadei de Garantie si inauntrul acesta, Beneficiarul va informa de indata Antreprenorul in legatura cu toate problemele aparute la lucrarile executate (dar nu mai tarziu de 2 zile de la luarea cunostiintei a acestora), a potentialelor cauze care au determinat si a consecintelor. . . ce pot aparea,

 

- in coloana denumita “ Termenele si modalitatile de plata”, se inlocuieste textul “Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data emiterii facturii” cu urmatorul text: “Plata in termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii” ;      

 

· La pozitiile 5, 6 si 7 din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 5637/28.09.2022 , precum si la pozitia 5 din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 6016/13.10.2022, respectiv la pozitiile 4 si 5 din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 7507/27.12.2022, corespunzatoare actului juridic „CONTRACTUL DE SERVICII FINANCIARE – Marja de rafinarie si stocul de baza de exploatare CTR (RR4/29.12.2021)” , incheiat cu KazMunayGas Trading AG:        

- in coloana denumita “ Garantiile constituite” se inlocuieste textul “ NA ” cu urmatorul text: “ KMG International NV garanteaza platile de la partile terte catre KazMunayGas Trading AG si viceversa. ”;      

- in coloana denumita “T erme nele si modalitatile de plata” se inlocuieste textul “ 5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar ” cu urmatorul text: “plata se va face prin transfer bancar in termen de 5 zile lucratoare. de la data emiterii facturii”.      

 

· La pozitia 1 din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 6016/13.10.2022 , corespunzatoare actului juridic “09694-RAFINARE-2022-08/08.07.2022” incheiat cu KazMunayGas Trading AG, in coloana denumita “Termenele si modalitatile de plata” se inlocuiesc in 45 zile de text in plata. 43 zile dupa data B/L sau RWB (data B/L sau RWB se considera ziua 0)”;        

 

· La pozitia 2 din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 6016/13.10.2022 , corespunzatoare actului juridic “ 09695 -RAFINARE_08-2022/08.07.2022” incheiat cu KazMunayGas Trading AG, in coloana denumita “Termenele si modalitatile de plata” se inlocuiesc textul nostru. urmatorul text: “ Termen de plata 45 de zile calendaristice de la data B/L (data B/L se considera ziua 0)”;        

 

 · La pozitia 3 din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 6016/13.10.2022 , corespunzatoare actului juridic “09688 A-RAFINARE-2022/08.09.2022 (*)” incheiat cu KazMunayGas Trading AG, in coloana denumita “ Termenele si modalitatile de plata” se inlocuiesc factura pentru text . la data B/L, iar pentru factura finala 5 zile de la data emiterii facturii ” cu urmatorul text: “Pentru factura provizionala, plata se va face in termen de 3 zile calendaristice de la data B/L (data B/L se considera ziua 0), iar pentru factura finala, 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii”.        

 

· La pozitia 4 din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 6016/13.10.2022 corespunzatoare actului juridic “ Notificarea nr. 9/30.09.2022 la Contractul nr.RR 3 /13.01.2022; Actual suplimentar nr. 1 din 20.01.2022” , incheiat cu ROMPETROL ENERGY SA, in coloana denumita “” Tip si nr. Contract, data incheierii se inlocuieste textul “Notificarea nr. 9/30.09.2022 la Contractul nr.RR 3 /13.01.2022; Actual suplimentar nr. 1 din 20.01.2022” cu textul “ Notificarea nr. 9/03.10.2022 la Contractul nr.RR 3 /13.01.2022; Actual suplimentar nr. 1 din 20.01.2022”;        

 

· La pozitia 1 din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 7507/27.12.2022 , corespunzatoare actului juridic “ Contract 10056-Rafinare-2022-11; RR2/19.09.2022 (*)” , incheiat cu KazMunayGas Trading AG :        

- suma din coloana denumita “ Valoarea tranzactiei” , se inlocuieste cu valoare: “13.820.521 USD      

- in coloana denumita “ Termenele si modalitatile de plata” se inlocuieste textul “ Nu mai tarziu de 43 zile dupa data B/L sau RWB ” cu urmatorul text: “Termen de plata 43 zile dupa data B/L sau RWB (data B/ L sau RWB se considera ziua 0)”.      

 

 · La pozitia 3 din cuprinsul Anexei 1 la Raportul curent nr. 7507/27.12.2022 corespunzatoare actului juridic “ Notificarea nr. 30.11.2022 la Contractul nr. RR 3 /13.01.2022; Actual suplimentar nr. 1 din 20.01.2022” , incheiat cu ROMPETROL ENERGY SA, in coloana denumita “ Tip si nr. Contract, data incheierii” se inlocuieste textul “Notificarea nr. 30.11.2022 la Contractul nr. RR 3 /13.01.2022; Actual suplimentar nr. 1 din 20.01.2022” cu textul “ Notificarea nr. 11/02.12.2022 la Contractul nr. RR 3 /13.01.2022; Actual suplimentar nr.1 din 20.01.2022”;        

 

· La pozitiile de la 1 la 8 din cuprinsul Anexei 2 la Raportul curent nr. 5637/28.09.2022 , precum si l a pozitia 1 din cuprinsul Anexei 2 la Raportul curent nr. 6016/13.10.2022 , respectiv l a pozitiile 1 si 2 din cuprinsul Anexei 2 la Raportul curent nr. 7507/27.12.2022, corespunzatoare actelor juridice, incheiate cu ROMPETROL ENERGY SA, in coloana denumita “ Termenele si modalitatile de plata” se inlocuieste textul “ Termen de plata 10 de zile calendaristice ale emiterii facturii ” urmatorul text: “Termen de plata de 10 zile calendaristice de la emiterea facturii”.

 

· La pozitia 8 din cuprinsul Anexei 2 la Raportul curent nr. 5637/28.09.2022 corespunzatoare actului juridic incheiat cu ROMPETROL ENERGY SA, in coloana denumita “ Tip si nr. Contract, data incheierii" , se corecteaza eroarea de redactare din textul “Notificarea 8/31.08.2022 la Contract nr.RR 1 /28.01.2013 +D151 ”, inlocuindu-se cu textul “ Notificare 8/31.08.2022 la Contract nr. RR 1 /28.01.2013 ”.        

 

 

Restul informatiilor din Rapoartele sus mentionate raman valabile.

 

 

Director General

Felix Crudu-Tesloveanu

 

 

 

Director Economic

Ramona-Georgiana Galateanu

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.