OFERTA PRIMARA DE VANZARE DE TITLURI DE STAT

Emitent: MINISTERUL FINANTELOR

*Participant eligibil: Orice intermediar autorizat de ASF (altii decat membrii Sindicatului de Intermediere), care este societate de investitii financiare sau institutie de credit acceptată ca participant la sistemul de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti si care (i) a semnat Angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a ofertei si a prevederilor Prospectului de emisiune si (ii) a transmis Angajamentul catre Lead Manager.

Lista participantilor eligibili se va actualiza conform notificarii Lead Managerului.