Stiri Piata


VIROLA - INDEPENDENTA SA SIBIU - VIRO

Hotarari AGA O 28.11.2023

Data Publicare: 28.11.2023 14:10:05

Cod IRIS: 930DB

SOCIETATEA VIROLA - INDEPENDENTA S.A.

SIBIU, Str. Rusciorului nr. 2

Adresa de corespondenta.: Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.152-154, Biroul nr.24

Tel: 0744 608350

E-mail: viroindependenta@gmail.com

R.C.:  J32/49/2008      CIF:  RO 23058320

Nr. 24 /28.11.2023

 

Catre:    Bursa de Valori Bucuresti

              Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 si a  Regulamentului  A.S.F.

nr.5/2018

 

 

DATA  RAPORTULUI  28.11.2023

SOCIETATEA  VIROLA - INDEPENDENTA  S.A.  SIBIU

SEDIUL  SOCIAL:  SIBIU,  STR. RUSCIORULUI NR.2

NR.  TELEFON/FAX:  0744 608350

NR.  SI  DATA  INREGISTRARII  LA  OFICIUL 

REGISTRULUI  COMERTULUI:  J 32/49 /2008

CODUL  UNIC  DE  INREGISTRARE:  RO  23058320

CODUL LEI ( Legal Entity Identifier): 2549008KYCGMKAGRTJ02

CAPITAL  SOCIAL  SUBSCRIS  SI  VARSAT:  346.480 LEI

        ACTUINILE  SE  TRANZACTIONEAZA  PE BURSA DE VALORI                                 BUCURESTI, Piata SMT

 

 

 

Eveniment important de raportat: ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii VIROLA-INDEPENDENTA S.A, cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul verbal din 27.11.2023, incheiat cu ocazia acestei sedinte organizata la prima convocare, avand in vedere ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 4810/27.10.2023 si ziarul Bursa nr.201/27.10.2023 si pe website-ul societatii la adresa  www.virola-independenta.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de  85,7293 % din drepturile de vot, exprimate direct si prin corespondenta, in temeiul art.112 din Legea nr.31/1990, republicata in 2004,cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

1.      Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.

Prezentul articol s-a aprobat cu 118.814 voturi " pentru"reprezentand 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au inregistrat 118.814 voturi valabile, reprezentand 85,7293% din actiunile cu drept vot si au fost distribuite astfel: 118,814 voturi "pentru"

2.   Considera  ca nu este cazul aprobarii unui program de investitii pentru exercitiul financiar 2024.

Prezentul articol s-a aprobat cu 44.507 voturi " pentru"reprezentand 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au inregistrat 44.507 voturi valabile, reprezentand 32,1137% din actiunile cu drept vot si au fost distribuite astfel: 44.507 voturi "pentru"

3.   Aproba imputernicirea doamnei Ihora Daniela avand calitatea de salariat al societatii, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 118.814 voturi " pentru"reprezentand 100,00% din voturile exprimate.Pentru acest articol s-au inregistrat 118.814 voturi valabile, reprezentand 85,7293% din actiunile cu drept vot si au fost distribuite astfel: 118.814 voturi "pentru"

 

 

 

 

 

Administrator unic

Teodorescu Constantin

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.