Stiri Piata


TURISM COVASNA SA COVASNA - TUAA

Hotarari AGA O 28.11.2023

Data Publicare: 28.11.2023 15:42:41

Cod IRIS: A86E9

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr.5/2018

 

Data raportului: 28.11.2023

Denumire emitent: TURISM COVASNA SA

Sediul social: Covasna, str 1 Decembrie 1918, nr.1-2, cod postal 525200, judet Covasna

Numarul de telefon/fax : 0267 340825, 0267 342222

Codul unic de inregistrare: RO 559747 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J14/55/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS - Piata AeRo  sub simbolul TUAA

Capitalul social subscris si varsat: 47.315.443,30  lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala 473.154.433  actiuni cu valoare nominala  de 0,10 lei/actiune.

Cod lei: 254900YRLU5MKSM3LD84

 

 I. Evenimente importante de raportat

 In baza prevederilor Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Turism Covasna S.A. raporteaza ca eveniment important Hotararea Adunarii Generale  Ordinare  a Actionarilor nr.1 din data de 28.11.2023: 

HOTARARE

Nr.1 din data de 28.11.2023

 

In  temeiul  Actului   Constitutiv al  Societatii, al  Legii  nr.31/1990 modificata si republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 28.11.2023 cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii:

 

HOTARASTE

 

Art.1.Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl.Rosner Herman, actionar cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.

 

            Art.2.Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024 conform propunerii Consiliului de Administratie.

Art.3.Se aproba programul de investitii pentru exercitiul financiar 2024 conform propunerii Consiliului de Administratie.

Art.4.Se imputerniceste directorul general Narcisa Diaconu pentru efectuarea formelor de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

            Articolele cu numarul 1, nr.2, nr.3 si nr.4 au fost aprobate cu 454.582.044 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,07% din total drepturi de vot si 96,07% din capitalul social. Voturile au fost inregistrate astfel: 454.582.044 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”.

 

           

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                ROMEO SILVIU ALMASAN

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.