Stiri Piata


TUSNAD SA BAILE TUSNAD - TSND

Hotarari AGOA din 05.12.2023

Data Publicare: 06.12.2023 11:40:40

Cod IRIS: 8F901

 

RAPORT CURENT

conform Regulamentul nr.5/2018

Data raportului 06.12.2023

Denumirea entitatii emitente  TUSNAD S.A.

Sediul social    BAILE TUSNAD, Aleea Sfanta Ana, nr.18, judetul Harghita, cod postal 535100

Numarul de telefon/fax         0266-335537, 0266-335108

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului    RO4241753

Numar de ordine in Registrul Comertului –J19/610/1993

Capital social subscris si varsat    30.180.281,80 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise        BVB/AeRO

Cod LEI        2549009F0GQMTH4D3R82

I. Evenimente importante de raportat

Hotararea AGOA nr1/05.12.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TUSNAD SA, cu sediul in Baile Tusnad, Aleea Sfanta Ana nr 18., avand in vedere ordinea de zi din convocatorul publicat  in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr 4890 din 02.11.2023 si in Curierul National  8987/02.11.2023 in prezenta actionarilor, detinatori a 250.128.400 de actiuni din totalul de 301.802.818 actiuni, reprezentand 82.87 % din totalul actiunilor, cu  unanimitatea voturilor celor prezenti, in temeiul art. 111  din Legea 31/1990, conform Legii 297/2004, cu completarile si modificarile ulterioare si potrivit actului constitutiv,

HOTARASTE

1.    Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024;

2.    Se aproba planul de investitii pentru 2024:

3.    Avand in vedere incetarea mandatul consiliului de administratie format din Calin Dragos, Pop Leopold Ovidiu  si Mihalcea Cristian  in data de 07.12.2023, in urma expirarii perioadei pentru care acesta a fost ales,  se alege un nou consiliu de administratie  pe o perioada de 4 ani incepand cu data de 08.12.2023 format din:

-Calin Dragos

-Pop Leopold-Ovidiu ,

-Chitu Florica

Consiliul de administratie, prin presedinte, reprezinta legal societatea in raporturile cu tertii conform art 18 alin 2. Ceilalti membri reprezinta societatea numai inpreuna cu presedintele consiliului de administratie.,

4.     Se aproba Contractul de administrare si se stabileste nivelul de asigurare profesionala pentru membrii Consiliului de administratie la 20.000 euro/an

5.     Se desemneaza Dl Constantin Costescu ca mandatar conventional sa semneze din partea societatii Contractul de administrare.

6.    Se desemneaza dl Molnar Akos pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare si publicare  a hotararilor A.G.O.A din 05.12.2023.

 

Presedintele Consiliului  de Adminstratie

Dr Dragos Calin Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.