Stiri Piata


TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV - TSLA

Hotarari AGA O 28.11.2023

Data Publicare: 29.11.2023 11:14:48

Cod IRIS: 05996

                                                                                                           

Nr.iesire 2619 /29.11.2023

 

RAPORT CURENT

       conform Regulamentului ASF nr 5/2018

        Data raportului: 29.11.2023

 

Denumirea entitatii emitente: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA

Sediul social: Brasov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007

Numarul de telefon/fax: 0268-315172 / 0268-319455

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J08/1457/1997

C.U.I: 9845734

Capital social subscris si varsat:  51.472.466,70 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB /AeRO /(simbol TSLA)

Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56

Eveniment important de raportat:

-         In data de 28.11.2023, data primei convocari, a avut loc Adunarea Generala ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA.

 

La Adunarea Generala ordinara a Actionarilor au fost prezenti, actionari care au reprezentat 93,49% din capitalul social al societatii/totalul drepturilor de vot, respectiv 481.234.149 actiuni/drepturi de vot

 

 

 

Adunarea Generala ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat, si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024;

 

2. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba Programul de investitii pentru exercitiul financiar 2024

 

3. Cu unanimitatea voturilor exprimate se aproba imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela in calitate de salariat al societatii, pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A;

 

 

                             Centralizator voturi obtinute         

Pct. ordine de zi

Total voturi exprimate

Pentru

Impotriva

Abtineri

1.

481.234.149

481.234.149

100%

-

-

-

-

2.

481.234.149

481.234.149

100%

-

-

-

-

3.

481.234.149

481.234.149

100%

-

-

-

-

 

 

Presedinte executiv/ Director general                                          Director

Sorin Donca                                                                                  Marius Chitic

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.