Stiri Piata


TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV - TSLA

Contract de imprumut

Data Publicare: 04.12.2023 13:58:58

Cod IRIS: 0BD60

 

Nr iesire:  2636/04.12.2023

Raport curent conform art. 234 lit. i) din Regulamentul ASF nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 04.12.2023

Denumirea entitatii emitente: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA

Sediul social: Brasov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007

Numarul de telefon/fax: 0268-315172 / 0268-319455

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J08/1457/1997

C.U.I: 9845734

Capital social subscris si varsat: 51.472.466,70 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO Premium (simbol TSLA)

Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56

 

Eveniment important de raportat:

Tranzactie de tipul celor enumerate la art. 234, lit. i) din Regulamentul ASF nr 5/2018

 

Directoratul Transilvania Leasing si Credit IFN SA, informeaza actionarii cu privire la faptul ca, a incheiat in calitate de imprumutat, o tranzactie a carei valoare, cumulat pe imprumutator, depaseste 10%  din veniturile totale aferente ultimei situatii financiare anuale.

 

Detaliile contractului sunt furnizate mai jos:

-Tip contracte: Contract de imprumut

-Imprumutator: nedivulgat, conform clauza de confidentialitate;

-Durata contractului: 36  luni

-Obiectul contractului: finantare activitate curenta

-Valoarea contractului: 700.000 LEI

Detalii privind contractele incheiate cu acelasi imprumutator, se regasesc in anexa 1 la prezentul raport.

 

 

Presedinte Directorat/Director General                  Membru Directorat/Director

Sorin Donca                                                                         Marius Chitic


Anexa 1

Raport curent conform art.234 lit. i) din Regulamentul ASF nr 5/2018

 

Nr crt

Partile actului juridic

Numarul si data contractului (leasing/credit)

Descriere obiect contract/destinatie

Valoare tranzactie

Valuta: LEI

Creante si datorii reciproce

Garantii constituite

Termene si modalitati de plata

1.

Transilvania Leasing si Credit IFN SA –imprumutat

 

     Imprumutator – nedivulgat

Contract de imprumut nr. 57 din 20.01.2022

 

 

Contract de imprumut nr 935/12.04.2023

 

 

 

Finantare activitate curenta

 

 

 

Finantare activitate curenta

 

 

 

5.000.000 LEI

 

 

 

 

1.000.000 LEI

 

 

 

 

Creante la 28.11.2023-

Datorii: 4.150.000

 

 

Creante la 28.11.2023-

Datorii: 1.000.000

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 luni; virament bancar

 

 

 

 

36 luni; virament bancar

 

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.