Stiri Piata


C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA - TEL

Hotarare AGA O din data de 28 noiembrie 2023

Data Publicare: 28.11.2023 13:53:54

Cod IRIS: 5BDB2

Catre:    Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

                Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 28 noiembrie 2023

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

HOTARAREA NR. 10 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”– S.A. din 28 noiembrie 2023

 

Adunarea generala ordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, str. Olteni nr. 2-4, cladirea „PLATINUM Center”, sector 3, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data de 28 noiembrie 2023 ora 10:00, la care au fost prezenti sau reprezentati actionari reprezentand 78,24848% din capitalul social si 78,24848% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin Legea nr. 187/2023 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea  

 

H O T A R A R E:

 

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2^1, 4 si 5 dupa cum urmeaza:

 

1.            Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu 45.447.960 voturi Pentru reprezentand 86,88084% din numarul total de voturi exprimate, cu 6.862.724 voturi Impotriva reprezentand 13,11916% din numarul total de voturi exprimate si cu 5.047.910 voturi Abtinere, aproba numirea doamnei Geanina Simona PISTRU - POPA, in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., incepand cu data prezentei, cu o durata a mandatului de pana la data de 21 martie 2024, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2 luni, pentru motive intemeiate.

 

2.            Cu privire la punctul 2^1 de pe ordinea de zi,cu 45.447.960 voturi Pentru reprezentand 86,88084% din numarul total de voturi exprimate, cu 6.862.724 voturi Impotriva reprezentand 13,11916% din numarul total de voturi exprimate si cu 5.047.910 voturi Abtinere, aproba forma contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A ca fiind cea anexata la prezenta Hotarare. Se stabileste remuneratia  membrului provizoriu al Consiliului de Supraveghere, ca fiind cea aprobata prin HAGOA nr. 9/18.10.2023, respectiv 17.926 lei/brut si se imputerniceste reprezentantul Secretariatul General al Guvernului, pentru a semna in numele Companiei contractul de mandat cu persoana numita in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere.

 

3.            Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, Adunarea generala a actionarilor, cu 53.793.732 voturi Pentru reprezentand 99,99980% din numarul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Impotriva reprezentand 0,00020% din numarul total de voturi exprimate si cu 3.564.752 voturi Abtinere, aproba stabilirea datei de 22 decembrie 2023 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale ordinare a Actionarilor.

 

4.            Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, Adunarea generala a actionarilor, cu 53.793.732 voturi Pentru reprezentand 99,99980% din numarul total de voturi exprimate, cu 110 voturi Impotriva reprezentand 0,00020% din numarul total de voturi exprimate si cu 3.564.752 voturi Abtinere, aproba imputernicirea presedintelui de sedinta, Florin Cristian TATARU, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Presedintele de sedinta poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

 

Stefanita MUNTEANU

 

                            Florin Cristian TATARU

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

 

                            Membru Directorat

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.