Stiri Piata


C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA - TEL

Hotarare AGAE din data de 26 ianuarie 2023

Data Publicare: 26.01.2023 12:54:39

Cod IRIS: 5D7B0

Catre: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 26 ianuarie 2023 

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

HOTARAREA NR. 01 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 26 ianuarie 2023 

 

Adunarea generala extraordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, str. Olteni nr. 2-4, cladirea „PLATINUM Center”, sector 3, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 26 ianuarie 2023, ora 10:00, la care au fost prezenti sau reprezentati actionari reprezentand 76,41272% din capitalul social si 76,41272% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului constitutiv in vigoare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2 si 3 dupa cum urmeaza:

 

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Adunarea generala a actionarilor, cu 56.012.816 de voturi Pentru reprezentand 99,99980% din numarul total de voturi exprimate, cu 110 de voturi Impotriva reprezentand 0,00020% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba modificarea, incepand cu data de 01 martie 2023 a Anexei nr.1 la Actul constitutiv prin inlocuirea termenilor unitatile, Unitatii si Unitatea cu termenii sucursalele, Sucursalei, respectiv Sucursala, cu mandatarea Directoratului de a proroga data intrarii in vigoare a modificarii, daca este cazul, cu cel mult 30 de zile si mandatarea presedintelui de sedinta de a semna Actul constitutiv actualizat.

 

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, Adunarea generala a actionarilor, cu 56.012.926 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, cu 0 voturi Impotriva reprezentand 0,00% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba stabilirea datei de 17 februarie 2023 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, Adunarea generala a actionarilor, cu 56.012.926 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, cu 0 voturi Impotriva reprezentand 0,00% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi Abtinere, aproba imputernicirea presedintelui de sedinta, domnul Gabriel Andronache, sa semneze Hotararea Adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Presedintele de sedinta poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor.

 

 

Gabriel ANDRONACHE

 

Florin Cristian TATARU

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

Membru Directorat

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.