Stiri Piata


C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA - TEL

Solicitare completare ordine de zi AGOA din data de 16/17 februarie 2023

Data Publicare: 30.01.2023 16:23:49

Cod IRIS: 1186F

Catre:    Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti

 

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului curent: 30 ianuarie 2023

Denumirea entitatii emitente: CNTEE ”Transelectrica” S.A., societate administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment important de raportat: Solicitare, actionar majoritar, completare ordine de zi AGOA, convocata pentru data de 16/17 februarie 2023

 

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. aduce la cunostinta publicului investitor faptul ca actionarul majoritar, Statul Roman, prin Secretariatul General al Guvernului, detinator a 43.020.309 actiuni, reprezentand 58,688% din capitalul social al Companiei, prin adresa nr. 20/1544/M.N. din 30.01.2023 (inregistrata in cadrul Transelectrica cu nr. 5603 din 30.01.2023), in temeiul art. 105 alin (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, coroborat cu prevederile art. 1171 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, solicita completarea ordinii de zi a Adunarii generale ordinare a actionarilor programata pentru data de 16/17.02.2023, ora 10:00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Companiei la sfarsitul zilei de 06 februarie 2023, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 210/16.01.2023 si in Ziarul News nr. 629/16.01.2023, cu urmatoarele puncte:

1.   „.Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A., incepand cu data de 22 februarie 2023”.

 

2.   „Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. pe o perioada de patru luni, incepand cu data 22 februarie 2023 si pana la data de 21 iunie 2023”.

Totodata, informam ca, in temeiul art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, actionarul Statul Roman, prin Secretariatul General al Guvernului, a transmis si proiecte de hotarare aferente punctelor cu care a solicitat completarea ordinii de zi a sedintei AGOA din data de 16/17 februarie 2023.

Propunerile Secretariatului General al Guvernului pentru numirea in calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere sunt urmatoarele:

1.    ATANASIU Teodor, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, inginer;

2.    DASCAL Catalin-Andrei, cu domiciliul in Bucuresti, jurist;

3.    ORLANDEA Dumitru Virgil, cu domiciliul in Oras Salistea,Judetul Sibiu, profesor;

4.    PAUN Costin-Mihai, cu domiciliul in Bucuresti, inginer;

5.    STERP VINGARZAN Gheorghe, cu domiciliul in Municipiul Sibiu, Judetul Sibiu, economist;

6.    VASILESCU Alexandru-Cristian, cu domiciliul in Municipiul Fetesti, Judetul Ialomita, inginer;

7.    ZEZEANU Luminita, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, economist.

De asemenea, supunem atentiei ca actionarul majoritar prin Secretariatul General al Guvernului a transmis proiectele de hotarare aferente punctelor 3 si 4 ale ordinii de zi. Solicitarea completa a actionarului majoritar poate fi consultata pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA/ 16/17 februarie 2023/materiale.

Luand in considerare solicitarea actionarului majoritar de completare a ordinii de zi a sedintei AGOA convocata pentru data de 16/17 februarie 2023, respectiv introducerea punctului avand ca subiectNumirea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A”, actionarii au dreptul sa formuleze in conditiile legii propuneri privind candidatii pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere pana la 01.02.2023, ora 16:00.

Reamintim ca fiecare candidat la ocuparea unui loc de membru va completa si semna o declaratie pe proprie raspundere. Prin aceasta va declara ca indeplineste/respecta obligatiile prevazute la art. 34 alin. 2 din Legea nr. 123/2012 si la art. 40 din Actul Constitutiv si se obliga ca in termen de maximun 3 zile, de la intervenirea unei situatii de incompatibilitate dintre cele prevazute la art. 34 alin. 2  lit. a), b), si c) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 40 din Actul Constitutiv al Companiei, sa anunte in scris conducerea executiva a CNTEE Transelectrica SA. Modelul declaratiei este postat, atat in limba romana cat si in limba engleza, pe site-ul Companiei. Totodata, modelul de declaratie poate fi obtinut si la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2–4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08:00– 15:00.

Propunerile vor fi insotite de informatii privind numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective si de declaratia mentionata in paragraful anterior. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Pe baza propunerilor primite pana la data-limita, Compania va face disponibile actionarilor propunerile de candidati pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere si informatiile aferente in format electronic, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA, lista finala a propunerilor, urmand a fi postata in data de 03.02.2023, data anterioara datei de referinta.

De asemenea, actionarii care detin individual ori, dupa caz, impreuna cel putin 5% din capitalul social pot solicita, pana cel tarziu la data de 01.02.2023, ora 16.00, dar cel mult o data intr-un exercitiu financiar, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei. In cazul in care solicitarea este facuta de actionari ale caror detineri sunt mai mici de 10% din capitalul social, aplicarea acestei metode va fi supusa votului in cadrul Adunarii generale ordinare a actionarilor. In cazul in care solicitarea este facuta de actionari ale caror detineri sunt mai mari de 10% din capitalul social, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei va fi obligatorie.

Drepturile prevazute in paragrafele anterioare pot fi exercitate numai in scris, actionarii urmand sa transmita cererea, pana cel tarziu la data de 01.02.2023, ora 16:00, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, cladirea „PLATINUM Center”), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro respectiv fax la numarul: +4021.303.56.10) in atentia dnei. Irina Racanel.

Compania va publica forma actualizata a Convocatorului in data de 01 februarie 2023, iar formularul de vot prin corespondenta si imputernicire speciala, propunerile de candidati, materialele de sedinta si proiectul de hotarare, actualizate, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA/ 16/17 februarie 2023, la data de 03 februarie 2023, data anterioara datei de referinta.

 

Gabriel ANDRONACHE

 

Forin-Cristian TATARU

Director General Executiv

Presedinte Directorat

 

Membru Directorat

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.