Stiri Piata


SINTEZA S.A. - STZ

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

Data Publicare: 05.12.2023 15:20:18

Cod IRIS: CE5C1

 

                                                                                              RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului  A.S.F. nr.  5/2018 

·         DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI

                                                        A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiara)

·         DATA RAPORTULUI: 05.12.2023

·         DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A.

·         SEDIUL SOCIAL:  Sos. Borsului nr.35, Oradea jud.BIHOR

·         TELEFON: 0259456116; 0259444969, FAX: 0259462224

·         COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329

·         NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991

·         CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI

·         PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTATRaportare acte juridice conform art.108 din Legea 24/2017

Nr.

Crt.

Persoana fizica cu care Societatea a incheiat actul juridic

Natura actului

si data incheierii

Obiectul

actului juridic

Valoarea

totala a actului juridic

sau estimarea acestuia

Datoriile reciproce

intre parti

Garantii

constituite,

penalitati stipulate

 

Termenele si modalitatile de plata

1.

PASCU RADU

Contract De Imprumut Cu Ipoteca Imobiliara

Autentificat sub nr. 1859/ 05.01.2023

Creditorul-Ipotecar PASCU RADU  va acorda cu titlu de imprumut Debitoarei-Garante Ipotecara Societatea SINTEZA S.A.  suma de 600.000 Euro (sasesutemiiEuro) suma care se va vira incepand cu data de 05.12.2023,  in functie de solicitari

 

600.000 EUR;

      -

Garantie: imobilul

situat in localitatea Oradea, Sos. Borsului nr.35, judetul Bihor,  ce reprezinta  teren intravilan in suprafata de 10859 mp,  identificat prin  numar cadastral 160685 ;

Costul creditului va fi dobanda EURIBOR la 3 luni + 3,5% (cost maxim)

 Suma va fi rambursata in termen de 6 (sase) luni de zile de la data fiecarei  trageri;

Termenul de rambursare poate fi prelungit de maxim 2 (doua) ori prin acordul scris al ambelor parti cu mentinerea garantiilor ipotecare.

 

 Director General  ,                                                                                Director Financiar, 

       Stan Gelu                                                                                            Bucurean Adrian                                                                                                                     

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.