Stiri Piata


S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. - SNN

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

Data Publicare: 28.11.2023 11:01:46

Cod IRIS: E24DD

 

Raport curent conform art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului:28.11.2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat:

Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii in data de 27.11.2023 a unui act juridic cu Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania.

Precizam faptul ca valoarea contractului incheiat cu Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania, de catre SNN in calitate de vanzator, depaseste cumulat cu tranzactiile anterioare, 5% din valoarea activelor nete  ale SNN aferenta celei mai recente raportari financiare precum si 10% din cifra de afaceri neta aferenta ultimei situatii financiare anuale, motiv pentru care, in conformitate cu prevederile art.108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, SNN are obligatia de a raporta inclusiv valoarea acestei tranzactii.

Detalii privind tranzactia incheiata de SNN in calitate de vanzator, referitor la obiectul acesteia, valoarea totala, creante reciproce, garantii constituite, termene si modalitati de plata, sunt prezentate in Anexa 1.

 

Director General

Cosmin GHITA

 


Nr

crt

Partile actului juridic

Data incheierii si nr. act

Natura actului juridic

Descriere obiect

Valoarea totala

(TG inclus)

Creante reciproce

Garantii

constituite

de catre

Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania

Termene si modalitati de plata

Observatii

12

SNN S.A. cu   Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania

24.11.2023

Nr. RUEC

1595

 

 

27.11.2023

nr. OPCOM 49884

AA nr.11

 la Contract

Vanzare energie electrica

Perioada: 01.01.2023-31.12.2023

Valoare contract curent actualizata in baza AA nr.11:                2.222.509.995,00

lei

(suplimentare in valoare de 120.047.400,00 lei, aferenta cantitatii alocata in luna noiembrie)

Creante la            27.11.2023

0,00 lei

 

Datorii la 27.11.2023:

0,00

0.00

lei

Drepturile de incasare ale Vanzatorului pentru cantitatile de energie electrica vandute, se platesc de catre Cumparator prin ordine de plata in primele 15 zile din luna calendaristica care urmeaza lunii de livrare.

AA nr.11 la Contractul incheiat prin Mecanismul de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE),

 impus de OUG nr. 153/2022 intre S.N. Nuclearelectrica S.A. si  Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania.

In baza OUG nr. 192/ 28.12.2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.27/2022, precum si a calendarului pentru organizarea in anul 2023 a procedurilor lunare de achizitie centralizata de energie electrica organizat in baza

 Mecanismului lunar de achizitie centralizata, in data de 23.11.2023 a fost alocata cantitatea suplimentara de energie electrica pentru luna de livrare Decembrie 2023

 

 

Nr

crt

Partile actului juridic

Data incheierii si nr. act

Natura actului juridic

Descriere obiect

Valoarea totala

(TG inclus)

Creante reciproce

Garantii

constituite

de catre

Electrica Furnizare

Termene si modalitati de plata

Observatii

11

SNN S.A. cu   Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania

25.10.2023

Nr. RUEC

1474

 

30.10.2023

nr. OPCOM 46458

AA nr.10

 la Contract

Vanzare energie electrica

Perioada: 01.01.2023-31.12.2023

Valoare contract curent actualizata in baza AA nr.10:                2.102.462.595,00

lei

(suplimentare in valoare de 113.030.910,00 lei, aferenta cantitatii alocata in luna octombrie)

Creante la            30.10.2023

0,00 lei

 

Datorii la 30.10.2023:

0,00

0.00

lei

Drepturile de incasare ale Vanzatorului pentru cantitatile de energie electrica vandute, se platesc de catre Cumparator prin ordine de plata in primele 15 zile din luna calendaristica care urmeaza lunii de livrare.

AA nr.10 la Contractul incheiat prin Mecanismul de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE),

 impus de OUG nr. 153/2022 intre S.N. Nuclearelectrica S.A. si  Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania.

In baza OUG nr. 192/ 28.12.2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.27/2022, precum si a calendarului pentru organizarea in anul 2023 a procedurilor lunare de achizitie centralizata de energie electrica organizat in baza

 Mecanismului lunar de achizitie centralizata, in data de 25.10.2023 a fost alocata cantitatea suplimentara de energie electrica pentru luna de livrare Noiembrie 2023

10

SNN S.A. cu   Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania

25.09.2023

Nr.RUEC

1309

 

27.09.2023nr. OPCOM 40376

AA nr.9 la Contract

Vanzare energie electrica

Perioada: 01.01.2023-31.12.2023

Valoare contract curent actualizata in baza AA nr.9:                1.989.431.685,00

lei

(suplimentare in valoare de 116.690.805,00 lei, aferenta cantitatii alocata in luna septembrie)

Creante la            27.09.2023

0,00 lei

 

Datorii la 27.09.2023:

0,00

0.00

lei

Drepturile de incasare ale Vanzatorului pentru cantitatile de energie electrica vandute, se platesc de catre Cumparator prin ordine de plata in primele 15 zile din luna calendaristica care urmeaza lunii de livrare.

AA nr.9 la Contractul incheiat prin Mecanismul de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE),

 impus de OUG nr. 153/2022 intre S.N. Nuclearelectrica S.A. si  Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania.

In baza OUG nr. 192/ 28.12.2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.27/2022, precum si a calendarului pentru organizarea in anul 2023 a procedurilor lunare de achizitie centralizata de energie electrica organizat in baza

 Mecanismului lunar de achizitie centralizata, in data de 25.09.2023 a fost alocata cantitatea suplimentara de energie electrica pentru luna de livrare Octombrie 2023

9

SNN S.A. cu   Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania

28.08.2023

Nr.RUEC

1178

30.08.2023nr. OPCOM 37414

AA nr.8 la Contract

Vanzare energie electrica

Perioada: 01.01.2023-31.12.2023

Valoare contract curent actualizata in baza AA nr.8:                1.872.740.880,00 lei

(suplimentare in valoare de 109.821.060,00 lei, aferenta cantitatii alocata in luna august)

Creante la            30.08.2023

0,00 lei

 

Datorii la 30.08.2023:

0,00 lei

0.00

lei

Drepturile de incasare ale Vanzatorului pentru cantitatile de energie electrica vandute, se platesc de catre Cumparator prin ordine de plata in primele 15 zile din luna calendaristica care urmeaza lunii de livrare.

AA nr.8 la Contractul incheiat prin Mecanismul de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE),

 impus de OUG nr. 153/2022 intre S.N. Nuclearelectrica S.A. si  Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania.

In baza OUG nr. 192/ 28.12.2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.27/2022, precum si a calendarului pentru organizarea in anul 2023 a procedurilor lunare de achizitie centralizata de energie electrica organizat in baza

 Mecanismului lunar de achizitie centralizata, in data de 25.08.2023 a fost alocata  cantitatea suplimentara de energie electrica pentru luna de livrare Septembrie 2023

8

SNN S.A. cu   Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania .

27.07.2023

Nr.RUEC

1099

AA nr.7 la Contract

Vanzare energie electrica

Perioada: 01.01.2023-31.12.2023

Valoare contract curent actualizata in baza AA nr.7:                1.762.919.820,00 lei

(suplimentare in valoare de 91.248.705,00 lei, aferenta cantitatii alocata in luna iulie)

Creante la            27.07.2023

14.526,33 lei

 

Datorii la 27.07.2023:

0,00 lei

0.00

lei

Drepturile de incasare ale Vanzatorului pentru cantitatile de energie electrica vandute, se platesc de catre Cumparator prin ordine de plata in primele 15 zile din luna calendaristica care urmeaza lunii de livrare.

AA nr.7 la Contractul incheiat prin Mecanismul de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE),

 impus de OUG nr. 153/2022 intre S.N. Nuclearelectrica S.A. si  Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania.

In baza OUG nr. 192/ 28.12.2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.27/2022, precum si a calendarului pentru organizarea in anul 2023 a procedurilor lunare de achizitie centralizata de energie electrica organizat in baza

 Mecanismului lunar de achizitie centralizata, in data de 25.07.2023 a fost alocata  cantitatea suplimentara de energie electrica pentru luna de livrare August 2023

7

SNN S.A. cu   Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania .

28.06.2023

Nr.RUEC

 938

AA nr.6 la Contract

Vanzare energie electrica

Perioada: 01.01.2023-31.12.2023

Valoare contract curent actualizata in baza AA nr.6:                1.671.671.115,00 lei

(suplimentare in valoare de 76.413.285,00 lei, aferenta cantitatii alocata in luna iunie)

Creante la            28.06.2023

0,00 lei

 

Datorii la 28.06.2023:

0,00 lei

0.00

lei

Drepturile de incasare ale Vanzatorului pentru cantitatile de energie electrica vandute, se platesc de catre Cumparator prin ordine de plata in primele 15 zile din luna calendaristica care urmeaza lunii de livrare.

AA nr.6 la Contractul incheiat prin Mecanismul de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE),

 impus de OUG nr. 153/2022 intre S.N. Nuclearelectrica S.A. si  Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania.

In baza OUG nr. 192/ 28.12.2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.27/2022, precum si a calendarului pentru organizarea in anul 2023 a procedurilor lunare de achizitie centralizata de energie electrica organizat in baza

 Mecanismului lunar de achizitie centralizata, in data de 26.06.2023 a fost alocata  cantitatea suplimentara de energie electrica pentru luna de livrare Iulie 2023

6

SNN S.A. cu   Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania .

30.05.2023

Nr.RUEC

 780

AA nr.6 la Contract

Vanzare energie electrica

Perioada: 01.01.2023-31.12.2023

Valoare contract curent actualizata in baza AA nr.4:                1.595.257.830,00 lei

(suplimentare in valoare de 50.438.250,00 lei, aferenta cantitatii alocata in luna mai)

Creante la            30.05.2023

0,00 lei

 

Datorii la 30.05.2023:

67.500,37 lei

0.00

lei

Drepturile de incasare ale Vanzatorului pentru cantitatile de energie electrica vandute, se platesc de catre Cumparator prin ordine de plata in primele 15 zile din luna calendaristica care urmeaza lunii de livrare.

AA nr.5 la Contractul incheiat prin Mecanismul de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE),

 impus de OUG nr. 153/2022 intre S.N. Nuclearelectrica S.A. si  Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania.

In baza OUG nr. 192/ 28.12.2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.27/2022, precum si a calendarului pentru organizarea in anul 2023 a procedurilor lunare de achizitie centralizata de energie electrica organizat in baza

 Mecanismului lunar de achizitie centralizata, in data de 25.05.2023 a fost alocata  cantitatea suplimentara de energie electrica pentru luna de livrare Iunie 2023

5

SNN S.A. cu   Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania .

27.04.2023

Nr.RUEC

 600

AA nr.4 la Contract

Vanzare energie electrica

Perioada: 01.01.2023-31.12.2023

Valoare contract curent actualizata in baza AA nr.4:                1.544.819.580,00 lei

(suplimentare in valoare de 51.043.590,00 lei, aferenta cantitatii alocata in luna aprilie)

Creante la            27.04.2023

0,00 lei

 

Datorii la 27.04.2023:

0,00 lei

0.00

lei

Drepturile de incasare ale Vanzatorului pentru cantitatile de energie electrica vandute, se platesc de catre Cumparator prin ordine de plata in primele 15 zile din luna calendaristica care urmeaza lunii de livrare.

AA nr.4 la Contractul incheiat prin Mecanismul de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE),

 impus de OUG nr. 153/2022 intre S.N. Nuclearelectrica S.A. si  Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania.

In baza OUG nr. 192/ 28.12.2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.27/2022, precum si a calendarului pentru organizarea in anul 2023 a procedurilor lunare de achizitie centralizata de energie electrica organizat in baza

 Mecanismului lunar de achizitie centralizata, in data de 24.04.2023 a fost alocata  cantitatea suplimentara de energie electrica pentru luna de livrare Mai 2023

4

SNN S.A. cu   Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania .

30.03.2023

Nr.RUEC

 414

AA nr.3 la Contract

Vanzare energie electrica

Perioada: 01.01.2023-31.12.2023

Valoare contract curent actualizata in baza AA nr.3:                1.493.775.990,00 lei

(suplimentare in valoare de 93.311.235,00 lei, aferenta cantitatii alocata in luna aprilie)

Creante la            30.03.2023

0,00 lei

 

Datorii la 30.03.2023:

123.376,26 lei

0.00

lei

Drepturile de incasare ale Vanzatorului pentru cantitatile de energie electrica vandute, se platesc de catre Cumparator prin ordine de plata in primele 15 zile din luna calendaristica care urmeaza lunii de livrare.

AA nr.3 la Contractul incheiat prin Mecanismul de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE),

 impus de OUG nr. 153/2022 intre S.N. Nuclearelectrica S.A. si  Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania.

In baza OUG nr. 192/ 28.12.2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.27/2022, precum si a calendarului pentru organizarea in anul 2023 a procedurilor lunare de achizitie centralizata de energie electrica organizat in baza

 Mecanismului lunar de achizitie centralizata, in data de 27.03.2023 a fost alocata  cantitatea suplimentara de energie electrica pentru luna de livrare Aprilie 2023

3

SNN S.A. cu   Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania .

27.02.2023

Nr.RUEC

228

 

AA nr.2 la Contract

Vanzare energie electrica

Perioada: 01.01.2023-31.12.2023

Valoare contract curent actualizata in baza AA nr.2:                1.400.464.755,00 lei

(suplimentare in valoare de 95.884.470,00 lei, aferenta cantitatii alocata in luna martie)

Creante la            27.02.2023

0,00 lei

 

Datorii la 27.02.2023:

0,00 lei

0.00

lei

Drepturile de incasare ale Vanzatorului pentru cantitatile de energie electrica vandute, se platesc de catre Cumparator prin ordine de plata in primele 15 zile din luna calendaristica care urmeaza lunii de livrare.

AA nr.2 la Contractul incheiat prin Mecanismul de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE),

 impus de OUG nr. 153/2022 intre S.N. Nuclearelectrica S.A. si  Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania.

In baza OUG nr. 192/ 28.12.2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.27/2022, precum si a calendarului pentru organizarea in anul 2023 a procedurilor lunare de achizitie centralizata de energie electrica organizat in baza

 Mecanismului lunar de achizitie centralizata, in data de 22.02.2023 a fost alocata  cantitatea suplimentara de energie electrica pentru luna de livrare Martie 2023

2

SNN S.A. cu   Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania .

27.01.2023

Nr.RUEC

83

 

AA nr.1 la Contract

Vanzare energie electrica

Perioada: 01.01.2023-31.12.2023

Valoare contract curent actualizata in baza AA nr.1:                1.304.580.285,00 lei

(suplimentare in valoare de 86.483.385,00 lei, aferenta cantitatii alocata in luna februarie)

Creante la            27.01.2023

0,00 lei

 

Datorii la 27.01.2023:

0,00 lei

0.00

lei

Drepturile de incasare ale Vanzatorului pentru cantitatile de energie electrica vandute, se platesc de catre Cumparator prin ordine de plata in primele 15 zile din luna calendaristica care urmeaza lunii de livrare.

AA nr.1 la Contractul incheiat prin Mecanismul de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE),

 impus de OUG nr. 153/2022 intre S.N. Nuclearelectrica S.A. si  Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania.

In baza  OUG nr. 192/ 28.12.2022 pentru modificarea si completarea OUG nr.27/2022, precum si  a calendarului pentru organizarea in anul 2023 a procedurilor lunare de achizitie centralizata de energie electrica organizat in baza

 Mecanismului lunar de achizitie centralizata, in data de 23.01.2023 a fost alocata  cantitatea suplimentara de energie electrica pentru luna de livrare Februarie 2023

1

Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania .

28.12.2022

Nr.RUEC

1935

Contract

Vanzare energie electrica

Perioada: 01.01.2023-31.12.2023

Valoare contract curent: 1.218.096.900,00 lei

Creante la 28.12.2022: 0,00 lei

Datorii la 28.12.2022:

125.611,64 lei

0.00

lei

Drepturile de incasare ale Vanzatorului pentru cantitatile de energie electrica vandute, in fiecare zi de livrare, se platesc de catre Cumparator prin Ordine de plata emise in zilele bancare lucratoare.

Contractul incheiat prin Mecanismul de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE),

incheiat conform OUG nr. 153/2022 intre S.N. Nuclearelectrica S.A. si Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.