Stiri Piata


S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - SNG

Hotarare AGOA 30.01.2023

Data Publicare: 30.01.2023 14:11:43

Cod IRIS: 9D422

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data Raportului: 30 ianuarie 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat:

 

·      Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 30 ianuarie 2023 (AGOA)

 

Cerintele cvorumului pentru sedinta AGOA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990.

 

Anexat: Hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 30 ianuarie 2023

 

Director General,

Razvan POPESCU

-----------------------------------------

 

HOTARAREA NR. 2/30 ianuarie 2023

 

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.

 

Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A  intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 30 ianuarie 2023, ora 13:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adopta urmatoarea:

 

H O T A R A R E

 

Articol 1

Se ia act de Informarea privind tranzactiile semnificative cu parti afiliate incheiate de SNGN ROMGAZ SA cu societatile bancare, in perioada 28 septembrie 2022 - 30 noiembrie 2022, conform prevederilor art. 52, alin. (3) din OUG 109/2011.

 

Hotararea a fost adoptata cu 327.461.493 voturi, reprezentand 84,9617% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

 

Articol 2

Se ia act de Informarea privind unele tranzactii incheiate de SNGN ROMGAZ SA cu Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti SRL si SNTGN TANSGAZ SA, in perioada 31 august 2022 - 9 decembrie 2022.

 

Hotararea a fost adoptata cu 327.461.493 voturi, reprezentand 84,9617% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

 

Articol 3

Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

Hotararea a fost adoptata cu 327.461.493 voturi, reprezentand 84,9617% din capitalul social si 100% din totalul voturilor valabil exprimate.

 

Prezentul inscris a fost intocmit in data de 30 ianuarie 2023, in 4 (patru) exemplare.

 

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DAN DRAGOS DRAGAN

 

SECRETAR DE SEDINTA

CRAITA BUCHERU

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.