Stiri Piata


INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. - SIF5

VAN la data 30.11.2020

Data Publicare: 14.12.2020 18:00:08

Cod IRIS: 362B7

SIF Oltenia S.A.

 

ANEXA 16                                                                          

Situatia activelor si datoriilor la data de 30/11/2020

(se completeaza lunar)                                                

 

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM nr. 15/2004)

Valoarea (lei)

1

ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3)

176.854.364

1.1

Imobilizari necorporale

1.769

1.2

Imobilizari corporale

11.560.613

1.3

Imobilizari financiare, din care:

165.291.982

1.3.1

Actiuni cotate

11.891.204

1.3.2

Actiuni necotate

153.345.817

1.3.3

Titluri de stat

0

1.3.4

Certificate de depozit

0

1.3.5

Depozite bancare

0

1.3.6

Obligatiuni municipale

0

1.3.7

Obligatiuni corporative

0

1.3.8

Valori mobiliare nou emise

0

1.3.9

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

0

1.3.10

Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social

0

1.3.11

Alte imobilizari financiare

54.961

2

ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9)

1.809.522.082

2.1

Stocuri

14.110

2.2

Creante, din care:

189.173

2.2.1

Dividende de incasat

0

2.2.2

Alte drepturi de primit

0

2.2.3

Alte creante

189.173

2.3

Disponibilitati

4.787.006

2.4

Investitii financiare pe termen scurt, din care:

1.777.654.196

2.4.1

Actiuni cotate

1.774.150.446

2.4.2

Actiuni necotate

0

2.4.3

Obligatiuni municipale

0

2.4.4

Obligatiuni corporative

0

2.4.5

Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC

3.503.750

2.4.6

Drepturi de preferinta

0

2.5

Valori mobiliare nou emise

0

2.6

Titluri de stat

0

2.7

Depozite bancare

26.877.597

2.8

Certificate de depozit

0

2.9

Alte active circulante

0

3

INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

0

4

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

123.859

5

TOTAL  ACTIV (rd. 1+2+3+4)

1.986.500.305

6

DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (rd. 6.1 la 6.9)

62.196.948

6.1

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

0

6.2

Sume datorate institutiilor de credit

0

6.3

Avansuri incasate in contul clientilor

0

6.4

Datorii comerciale

105.354

6.5

Efecte de comert de platit

0

6.6

Sume datorate societatilor din cadrul grupului

0

6.7

Sume datorate privind interesele de participare

0

6.8

Dividende sau alte drepturi de platit, din care:

61.749.135

6.8.1

Dividende de platit

61.749.135

6.8.2

Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor

0

6.9

Alte datorii

342.459

7

DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

104.156.734

8

PROVIZIOANE

5.503.567

9

VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 9.1 la 9.2)

22.112

9.1

Subventii pentru investitii

22.112

9.2

Venituri inregistrate in avans

0

10

CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 10.1 la 10.8 - 10.9 - 10.10 - 10.11)

1.814.620.944

10.1

Capital social subscris si varsat

52.214.914

10.2

Prime legate de capital

0

10.3

Diferente din reevaluare

7.195.131

10.4

Rezerve

644.027.639

10.5

Rezultatul reportat

599.276.825

10.6

Rezultatul exercitiului

57.974.936

10.7

Alte elemente de capitaluri proprii

515.893.475

10.8

Elemente asimilate capitalului

0

10.9

Repartizarea profitului

0

10.10

Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

59.747.062

10.11

Actiuni proprii

2.214.914

11

TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9+10)

1.986.500.305

12

ACTIV NET (rd.5-6-9)

1.924.281.245

13

NUMAR ACTIUNI EMISE

522.149.143

14

VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.12/13)

3,6853

15

Numarul  societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 15.1 la 15.3)

42

15.1

Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata

15

15.2

Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare

12

15.3

Societati neadmise la tranzactionare

15

16

Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare *

0

 

* Conform art. 116 alin. (2) din Regulamentul nr. 9 / 2014 al A.S.F, valoarea acestor societati luate in calculul activului net este egala cu zero.

Situatie certificata de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situatie intocmita pe baza balantei de verificare determinata in baza Normei 39 a A.S.F. / 2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare.

In conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzactiilor cu active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate in rezultatul reportat

 

 

p.DIRECTOR GENERAL,

Ec. Elena Sichigea

 

DIRECTOR Directia Monitorizare Portofoliu,

Ioan Pauna

Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019

 

Nr. crt.

Denumire emitent

CIF

Nr. actiuni detinute

Nr. / data rap. evaluare

Valoare

lei / actiune

totala

1

PROVITAS BUCURESTI

7965688

35.139

3675/21.05.2020

174,9040

6.145.952

2

COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA

10108620

1.753.217

3674/21.05.2020

4,6828

8.209.889

3

TURISM PUCIOASA

939827

1.010.599

3677/21.05.2020

5,1249

5.179.251

4

GEMINA TOUR RM.VILCEA

1477750

757.888

3676/21.05.2020

5,8321

4.420.066

5

VOLTALIM CRAIOVA

12351498

5.997.519

3678/21.05.2020

7,3272

43.944.997

 

* Societatile au fost evaluate in baza situatiilor financiare de la 31.12.2019 prin metoda de evaluare "Actualizarea fluxurilor nete de numerar"

 

 

p.DIRECTOR GENERAL,

Ec. Elena Sichigea

 

DIRECTOR Directia Monitorizare Portofoliu,

Ioan Pauna

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.