Market News


SPHERA FRANCHISE GROUP - SFG

Litigations in which the Group is involved

Release Date: 5/16/2022 6:00:13 PM

IRIS Code: 198D2

 

 

To:

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

CURRENT REPORT 27/2022

According to Law no. 24/2017 regarding issuers of financial instruments and market operations, ASF Regulation no. 5/2018 regarding the issuers of financial instruments and market operations and/or Rulebook of the Bucharest Stock Exchange Market Operator.

Date of report

16.05.2022

Name of the Company

Sphera Franchise Group SA

Registered Office

Bucharest, Romania

Address

Calea Dorobantilor nr. 239, 2nd floor, Bucharest sector 1

Phone / Fax

+40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59

Email

investor.relations@spheragroup.com

Registration nr. with Trade Registry

J40/7126/2017  

Fiscal Code

RO 37586457

Subscribed and paid share capital

581,990,100 RON

Total number of shares

38,799,340          

Symbol

SFG

Market where securities are traded

Bucharest Stock Exchange, Main Segment, Premium Category

Important events to be reported: Litigations in which the Group is involved

Sphera Franchise Group S.A. (the “Group”) informs shareholders and investors in connection with the current status of litigations in which the Group and the Group’s subsidiaries are involved (the table containing the relevant information is attached to this report).

The Group will continuously inform the market about the evolution of these cases, in accordance with the applicable legal provisions.

 

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Calin Ionescu


Situatia consolidata a litigiilor la data de 13 mai 2022

SPHERA FRANCHISE GROUP SA & FILIALE

1. SPHERA FRANCHISE GROUP SA

Instanta/Nr. Dosar

Obiectul litigiului

Stadiul procesual

Partile si calitatea partilor

Termen sedinta

Solutie

Tribunalul Bucuresti/dosar nr. 18556/300/2019/a1

Civil/Recurs impotriva incheierii din data de 11.09.2020

Recurs

IOAN GABRIELA - Reclamant
IOAN ANDREEA-MIRIAM - Reclamant
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. - Parat
PITT STOP! S.R.L. - Parat
US FOOD NETWORK S.A.- Parat           PITT STOP! S.R.L. - Chemat in garantie

10.03.2021

Prin Hotararea civila nr. 55/2021, pronuntata in data de 10.03.2021, Tribunalul Bucuresti a respins, ca nefondat, recursul declarat de catre recurentele Ioan Gabriela si Ioan Andreea-Miriam imporiva incheierii din data de 11.09.2020 pronuntata de catre Judecatoria Sectorului 2, prin care s-a luat act de renuntarea la judecata a cererii in contradictoriu cu parata SPHERA FRANCHISE GROUP S.A si prin care reclamantele au fost obligate la plata catre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A a sumei de 2881,23 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.  Definitiva

Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI / Sectia a-II-a Civila/ dosarul nr. 15927/299/2022

 

Incuviintare executare silita

 

Fond

SPHERA FRANCHISE GROUP SA- Creditor

IOAN GABRIELA- Debitor

IOAN ANDREEA MIRIAM-Debitor

28.04.2022

Prin Incheierea finala (dezinvestire)  din data de 28.04.2022, pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei, a fost admisa cererea de incuviintare a executarii silite. Incuviinteaza executarea silita in temeiul titlului executoriu, prin toate modalitatile de executare prevazute de lege, simultan sau succesiv, pana la realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, precum si a cheltuielilor de executare. Fara cale de atac.

Tribunalul Bucuresti/dosar nr. 19245/3/2020

Litigiu de munca

Fond

Palita Daniel Octavian - Reclamant  Sphera Franchise Group SA - Parat

02.04.2021

Prin Sentina Civila nr. 2367/2021 pronuntata in sedinta publica din data de 02.04.2021, Tribunalul Bucuresti a respins contestatia formulata de catre reclamant impotriva deciziei de concediere pentru motive ce nu tin de persoana slariatului, ca urmare a desfiintarii postului ocupat, ca neintemeiata si a dispus obligarea contestatorului la plata catre intimata a sumei de 12.000 lei reprezentand cheltuieli de judecata in cuantum redus; pronuntata cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.

La data de 04.02.2022 este formulata calea de atac a solutiei pronuntata in fond, prin apelarea Hotararii 2367/2021 din 02.04.2021, pana la data prezentei nefiind insa comunicate motivele de apel.  

Curtea de Apel BUCURESTI/ dosarul nr. 19245/3/2020

 

Litigiu de munca

 

Apel

 

Palita Daniel Octavian - Apelant
Sphera Franchise Group SA. - Intimat

 

La data de 09.02.2022 a fost inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti apelul formulat impotriva  Sentinei Civile nr. 2367/2021, pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 19245/3/2020.

 

Cauza se afla in etapa procedurii preliminare primului termen de judecata (depunere intampinare).


 

2. US FOOD NETWORK SA

Instanta/Nr. Dosar

Obiectul litigiului

Stadiul procesual

Partile si calitatea partilor

Termen sedinta

Solutie

 

Tribunalul Comercial Cluj/

dosar nr. 5527/117/2021

 

 

 

 

 

Actiune in raspundere delictuala[1]

Fond

HERTEG VASILE-LUCIAN - Reclamant
POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII S.A. - Parat
PP PROTECT SECURITY S.R.L. - Parat
US FOOD NETWORK S.A. - Parat

29.06.2022

Prin Hotararea nr.154/2022 pronuntata in data de 24.03.2022 (comunicata Societatii la data de 05.05.2022) Tribunalul Cluj a  admis exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Cluj si a declinate, din oficiu, competenta de solutionare a cererii de chemare in judecata formulata de reclamantul HERTEG VASILE-LUCIAN impotriva paratilor POLUS TRANSILVANIA COMPANIE DE INVESTITII SA, PP PROTECT SECURITY SRL si U.S. FOOD NETWORK SA, in favoarea Tribunalului Specializat Cluj.

Pronuntata fara cale de atac.

 

Dosarul se afla la primul termen de judecta, ca urmare a declinarii competentei de solutionare a cauzei de catre Tribunalul Cluj si trimiterii acestuia pe rolul Tribunalului Comercial Cluj.

Judecatoria Sector 5 Bucuresti/dosar nr. 26763/302/2021

 

Validare poprire

Fond

SOCIETATEA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI DOBRA & CALIMAN -Petent
TBI BANK EAD REPREZENTAT DE TBI MONEY IFN SA - Creditor
Vochita Stefan - Debitor
US FOOD NET NETWORK SA -SEDIU ALES - Tert poprit

18.03.2022

Prin Sentina Civila nr. 2305/2022 din data de 18.03.2022 (comunicata Societatii la data de 10 mai 2022), Judecatoria Sector 5 Ia act de renuntarea petentei SPEJ Dobra & Caliman la judecarea cererii de validare a popririi formulata pentru creditoarea TBI Bank EAD si in contradictoriu cu debitorul Vochita Stefan si tertul poprit US Food Network SA.

Pronuntata cu drept de recurs in termen de 30 zile de la comunicare.
 

Judecatoria Oradea/ dosar nr. 167/271/2022

falsificarea de monede (art.310 NCP)

Fond[2]

DRAGOI MIHAI - Inculpat
ASOCIATIA DE PROPRIETARI LUCEAFARUL-Parte vatamata
FAN COURIER EXPRESS SRL-Parte vatamata
AUCHAN ROMANIA SA-Parte vatamata
LIDL DISCOUNT SRL-Parte vatamata
US FOOD NETWORK SA-Parte vatamata
SENSI BLUE SRL-Parte vatamata
UNICREDIT BANK SA-Parte vatamata
MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL-Parte vatamata
SELGROS CASH & CARRY SRL-Parte vatamata
PATISERIA NIKKY SRL-Parte vatamata
DORULET DISTRIBUTIE SRL-Parte vatamata
PROFI ROM FOOD SRL-Parte vatamata
WESTDASE SRL-Parte vatamata
VANDANA COM SRL-Parte vatamata
LUKOIL ROMANIA SRL-Parte vatamata
UNICARM SRL-Parte vatamata
MARTIN ANA MARIOARA-Parte vatamata
METRO CASH & CARRY SRL-Parte vatamata

30.05.2022

Cauza a fost amanata pentru termenul din data de 30.05.2022, in vederea atasarii relatiilor solicitate

Tribunalul Arges/ dosar nr. 2999/109/2020

Actiune in despagubiri

Fond

ENACHE CRISTINA RAMONA - Reclamant
U.S. FOOD NETWORK S.A.-D/B/A/KEF ROMANIA- PRIN SPHERA GROUP - Parat

23.02.2022

Prin Hotararea nr. 631/2022 din data de 23.02.2022 (comunicata la data de 07.03.2022), Tribunalul Arges, constata nula cererea de chemare in judecata. Pronuntata cu apel in 10 zile de la comunicare, apel ce se va depune la Tribunalul Arges.

Judecatoria sector 2 Bucuresti/ dosar nr. 18556/300/2019

Pretentii[3]

Fond[4]

IOAN GABRIELA - Reclamant
IOAN ANDREEA-MIRIAM - Reclamant
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. - Parat
PITT STOP! S.R.L. - Parat
US FOOD NETWORK S.A. - Parat
PITT STOP! S.R.L. - Chemat in garantie

10.06.2022

Cauza a fost amanata cauza pentru termenul din data de 10.06.2022, pentru lipsa raportului de expertiza

Tribunalul Bucuresti/dosar nr. 18556/300/2019/a1

Recurs impotriva incheierii din data de 11.09.2020

Recurs

IOAN GABRIELA - Recurent Reclamant
IOAN ANDREEA-MIRIAM - Recurent Reclamant
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. - Intimat Parat
PITT STOP! S.R.L. - Intimat Parat
US FOOD NETWORK S.A. - Intimat Parat
PITT STOP! S.R.L. - Intimat Chemat in garantie

10.03.2021

Prin Hotararea civila nr. 55/2021, pronuntata in data de 10.03.2021, Tribunalul Bucuresti a respins, ca nefondat, recursul declarat de catre recurentele Ioan Gabriela si Ioan Andreea-Miriam imporiva incheierii din data de 11.09.2020 pronuntata de catre Judecatoria Sectorului 2, prin care s-a luat act de renuntarea la judecata a cererii in contradictoriu cu parata SPHERA FRANCHISE GROUP S.A si prin care reclamantele au fost obligate la plata catre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A a sumei de 2881,23 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata. Definitiva. 

Judecatoria Vaslui/ dosar nr. 7390/333/2020

validare poprire

Fond

BEJ SILIMON VALENTIN - Petent
INVESTCAPITAL LTD PRIN KRUK ROMANIA SRL - Creditor
NEDELCU GABRIEL - Debitor
US FOOD NETWORK SA - Tert poprit

25.01.2021

Prin Sentinta civila 113/25.01.2021, Judecatoria Vaslui a respins cererea privind validarea popririi formulata de catre BEJ SILIMON VALENTIN, in numele creditoarei INVESTCAPITAL LTD, in contradictoriu cu tertul poprit US FOOD NETWORK SA, CIF 6645790 cu sediul in mun. Bucuresti, B-dul Magheru Gheorghe, nr. 28-30, sector 1 si debitorul NEDELCU GABRIEL, ca neintemeiata. Cu apel in termen de 5 zile de la comunicare.
 

Tribunalul Bucuresti/ dosar nr. 16100/3/2017

despagubire

Fond

BABOI IOANA ALINA - Reclamant
GOGORIN ADRIAN ALEXANDRU - Parat
SC. U.S. FOOD NETWORK SA - Parat

25.10.2017

Declina solutionarea cauzei, fiind admisa exceptia de necompetenta teritoriala. In temeiul art. 132 alin. 1 si 3 NCPC raportat la art. 210 din Legea nr. 62/2011 precum si art. 269 alin. 2 din Codul Muncii, declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Ilfov – Sectia Conflicte de Munca si dispune inaintarea prezentului dosar la aceasta instanta. Fara cale de atac.
Prin Sentinta civila nr. 2021/27.06.2018, instanta de fond (i.e. Tribunalul Ilfov – Sectia Conflicte de Munca) a admis in parte cererea reclamantei si a obligat USFN la plata unor daune morale in cunatum de 200,000 Euro si a respins cererea aceleiasi reclamante in ceea ce priveste daunele materiale, exonerand astfel USFN la plata sumei de 31,000 Euro.

Curtea de Apel Bucuresti/ dosar nr. 16100/3/2017

despagubire in vederea solutionarii cererii de suspendare provizorie

Apel

BABOI IOANA ALINA - Apelant
GOGORIN ADRIAN ALEXANDRU - Intimat
US FOOD NETWORK SA - Apelant

27.02.2019

Prin Decizia civila nr. 1173/27.02.2019, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a pentru Cauze privind Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul 16100/3/2017, sunt admise apelurile declarate de apelanta reclamanta Baboi Ioana Alina, respectiv de catre apelanta parata US Food Network S.A. impotriva sentintei civile nr.2201/27.06.2018 pronuntata de Tribunalul Ilfov, pe care o schimba in parte, numai in ceea ce priveste solutionarea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Gogorin Adrian Alexandru si a fondului cauzei si rejudecand:

1)             Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive aparatului Gogorin Adrian Alexandru;

2)             Admite in parte cererea de chemeare in judecata formulata de reclamanta Baboi Ioana Alina vs USFN si Gogorin Adrian Alexandru;

3)             Obliga paratii la plata in solidar catre reclamanta a sumei de 190 lei cu titlu de daune materiale si 80,000 Euro, echivalent in lei la data platii, cu titlu de daune morale; [***s-au recuperat 120,000 Euro de USFN]

Mentine celelalte dispozitii ale sentintei apelate. Pronuntata cu recurs in termen de 30 de zile de la comunicare.

Inalta Curte de Casatie si Justitie/ dosar nr. 16100/3/2017

actiune in despagubiri conflict de munca, obligatie de a face, pretentii

Recurs

BABOI IOANA ALINA - Intimat (Reclamant)

GOGORIN ADRIAN ALEXANDRU - Recurent (Parat)

US FOOD NETWORK SA - Recurent (Parat)

 

10.11.2021

Prin Hotararea nr. 2373/10.11.2021 se anuleaza ca netimbrat recursul declarat de recurentul-parat GOGORIN ADRIAN ALEXANDRU si se respinge ca nefondat  recursul declarat de recurenta-parata US FOOD NETWORK SA impotriva Deciziei civile nr. 1173 din 27.02.2019 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a pentru Cauze privind Conflicte de Munca si Asigurari Sociale. Definitiva. [***nota: in concret, ramane definitiva decizia din apel – a se vedea mai sus]

Judecatoria Sector 1 Bucuresti/ dosar nr. 21872/299/2018/a1

 

 

 

 

 

Restituire cautiune

Fond

US FOOD NETWORK S.A. - SEDIUL ALES - Contestator
BABOI IOANA ALINA - Intimat

17.02.2022

Prin Incheierea finala din data de 17.02.2022 Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti Sectia I Civila a admis cererea formulata de contestatoarea US FOOD NETWORK S.A., in contradictoriu cu intimata BABOI IOANA-ALINA si a dispus restituirea cautiunii in cuantum de 13.750 lei, achitata conform ordinului de plata nr. 2/07.08.2018 din contul Alpha Bank in contul de consemnari cautiuni CEC Bank S.A., catre reclamanta. Pronuntata cu drept de recurs in termen de 30 zile de la comunicare, care urmeaza sa se depuna la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.

 

La data de 12.05.2022 a fost depusa la Judecatoria Sectorului 1, Bucuresti Cererea de legalizare cu mentiunea Definitiva a Incheierii civile pronuntata in data de 17.02.2022.

 

Judecatoria Sector 1 Bucuresti/ dosarul nr. 19309/299/2022

 

 

 

 

intoarcere executare DOSAR EXECUTARE 2762/2018

 

 

Fond

 

 

 

US FOOD NETWORK S.A. - Reclamant
BABOI IOANA ALINA – Parat

 

 

 

Cauza se afla in etapa procedurii preliminare primului termen de judecata.

 

 

Tribunalul Bucuresti – sectia VI-a civila/ dosar nr. 12380/3/2022

 

pretentii

Fond5

US FOOD NETWORK SA- Reclamant

GOGORIN ADRIAN ALEXANDRU-              Parat                              

 

Cauza se afla in etapa procedurii preliminare primului termen de judecata.

 

 

 

Judecatoria Sibiu/ Sectia Penala dosar nr. 9643/306/2021/

 

delapidarea (art.295 alin. 1 NCP raportat la art. 308, alin. 1 NCP

 

Fond6

DRAGNEA VALENTIN               prin av. MONDEA CHRISTIANA - Inculpat

US FOOD NETWORK SA - Parte vatamata

 

18.05.2022

Cauza a fost amanata pentru termenul din data de 18.05.2022, pentru a da posibilitatea inculpatului sa-si precizeze pozitia cu privire la maniera in care se va desfasura cercetarea judecatoreasca.

 

Judecatoria Sector 5 Bucuresti/ dosar nr. 8952/302/2022

 

validare poprire

 

Fond

SOCIETATEA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI DOBRA & CALIMAN - Petent
HORA CREDIT IFN SA - Creditor
Dumitru Denisa - Debitor
US FOOD NETWORK SA - Tert poprit

27.05.2022

La data de 12.05.2022 Societatea a formulat si depus intampinare, in termen legal, cauza aflandu-se la primul termen de judecata.

____________________

5 La data de 10.05.2022 a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a-VI-a Civila, cererea de chemare in judecata formulata de USFN impotriva paratului GOGORIN Adrian Alexandru, prin care se solicita instantei admiterea actiunii in regres formulata impotriva acestuia si obligarea sa la restituirea sumei de 80.000 Eur (la cursul valutar din data platii) precum si a cheltuielilor de executare generate, in cuantum de 17.998,52 lei, in cadrul Dosarului de executare nr. 2762/2018 inregistrat la SCPEJ Ochian Doru – Catalin si Neneci Alexandru, respectiv a dobanzii legale datorate la aceste sume incepand cu data introducerii prezentei cereri de chemare in judecata.

 

6 Dosar delapidare (art.295 NCP) alin. 1//USFN s-a constituit parte civila.  Prin Incheierea finala nr. 57/2022 pronuntata in camera preliminara in data de 14.01.2022, in dosarul  9643/306/2021/a1,  instanta a constatat legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr. 531/P/2021 al Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu, a administrarii probelor in faza de urmarire penala si a efectuarii actelor de urmarire penala, in baza art. 346 alin. (1) Cod procedura penala si a dispus inceperea judecatii in cauza privind pe inculpatul Dragnea Valentin, trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de delapidare prevazuta de art. 295 alin. 1 C.p. raportat la art. 308, alin. 1 C.p., ca urmare a plangerii penale formulata de catre USFN in vederea recuperarii prejudiciului in suma de 35.000 Lei („Prejudiciul”).


 

3. CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL

Instanta/Nr. Dosar

Obiectul litigiului

Stadiul procesual

Partile si calitatea partilor

Termen sedinta

Solutie

Judecatoria sectorului 6 Bucuresti/dosar nr. 19187/303/2021

Plangere cotraventionala IC nr. 0000137/18.10.2021

Fond

 Califorina Fresh Flavors - Contestator               Directia Generala de Politie Locala sector 6 Bucuresti - Intimat

02.02.2022

Prin Hotararea civila nr. 675 pronuntata in data de 02.02.2022 (comunicata), Judecatoria sectorului 6 Bucuresti a admis plangerea contraventionala formulata de catre Califorina Fresh Flavors, dispunand anularea procesului-verbal seria IC nr. 0000137/19.10.2021, precum si obligarea intimatei la plata catre contestatoare a sumei de 20 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata. Pronuntata cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare.

 

4. AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA[5]

*****

 

 

 

 

 [1] actiune in raspundere delictuala

Descriere: incident intre doi clienti, in afara spatiului KFC; acoperire (in solidar) prejudiciu moral si material, astfel: (i) 3mio Eur, cu titlu de daune morale; (ii) 50.000 Lei, cu titlu de daune materiale; (iii) 5000 lei/luna cu titlu de pensie lunara, ca urmare a unui incident in care a fost implicat in data de 29.12.2018, in incinta centrului comercial Vivo! Cluj-Napoca, cu acordarea cheltuielilor de judecata, neprecizate pana la acest moment. Intampinare depusa; daune morale si materiale nedovedite la data depunerii cererii de catre reclamant; risc de pierdere pentru USFN - 5%; sanse de castig pentru USFN - 95% (exclusiv in baza datelor de la data curenta).

[2] Dosar colectiv//falsificare monede//USFN s-a constituit parte civila.

[3] Obligarea la plata sumei de 561.297 lei, reprezentand diferenta dintre valoarea terenului situat in Mun. Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr. 100B, Sector 2 evaluat ca suprafata libera de constructii si acelasi teren evaluat ca teren cu destinatia de alei de acces, drumuri, cai de comunicatii sau platforme;

-          In subsidiar, in situatia in care despagubirile solicitate nu vor fi acordate intr-un cuantum satisfacator, desfiintarea lucarilor realizate fara acordul vecinilor de catre parati, amplasate pe terenul situat in Mun. Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr. 100B, Sector 2;

-          obligarea paratelor la plata unei despagubiri pentru lipsa de folosinta a terenului proprietatea reclamantelor, despagubiri cuantificate la suma de 143.546,04 lei, pentru perioada celor 3 ani anteriori datei formularii cererii, respectiv pentru perioada 25.06.2016 – 25.06.2019, in ipoteza desfiintarii cosntructiilor si ridicarii utilitatilor;

-          Obligarea paratelor la plata despagubirilor aferentei lipsei de folosinta pana la momentul desfiintarii constructiilor si aducerii terenului la starea initiala;

-          Obligarea paratelor la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de solutionarea prezentului litigiu in conformitate cu dispozitiile art. 143 C. proc. civ.

[4] Sanse de castig si risc de pierdere: proportiile 60%vs40%, intrucat i) obligatia primara de achitare a pretentiilor revine proprietarului terenului si al constructiei in care opereaza restaurantul KFC, insa, in contextul in care beneficiul folosintei imobilului este al USFN si, in contextul in care lucrarile de construire (i.e. reamenajare spatiu pentru operarea ca restaurant KFC) s-au realizat pe baza planurilor tehnice ale USFN, ii) exista riscul sa se stabileasca si parte dintre obligatiile de plata in sarcina USFN.

Re obligatii de plata, din perspectiva noastra, in baza contractului de inchiriere, USFN s-a obligat la plata catre proprietar a unei chirii lunare care reprezinta echivalentul folosintei pentru un imobil propriu si apt scopului pentru care a fost inchiriat; in concret, chiria lunara ar trebui sa includa orice variabile, inclusiv eventualele sarcini derivate din servituti oneroase de trecere.

[5] Fara situatii de raportat.

  Print

Information provided by IRIS, the news platform of the Bucharest Stock Exchange.

______________________

Bucharest Stock Exchange ("BVB") is not responsible for the content of this News item. Issuers whose financial instruments are traded on markets operated by BVB are required to report in accordance with current legal and regulatory provisions. BVB publishes these Reports as market administrator, appointed by ASF. When, for investors’ information, Reports are published, either signed by different persons, or with conflicting information, legal liability lies fully with the signatories. BVB disclaims any obligation or responsibility towards issuers or third parties, regarding the reality, completeness and accuracy of information provided by them and distributed by BVB. Website users are responsible for checking content. Any news item (including any prospectus) which is addressed solely to the persons and countries specified therein should not be relied upon other than by such persons and/or outside the specified countries. Terms and conditions, including restrictions on use and distribution apply.


©2016 Bucharest Stock Exchange. All rights reserved