Stiri Piata


SAFETECH INNOVATIONS S.A. - SAFE

Solicitare completare ordine de zi AGEA 21/22.12.2023

Data Publicare: 29.11.2023 18:00:15

Cod IRIS: DB3B6

Catre: Bursa De Valori Bucuresti

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

RAPORT CURENT 41/2023

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Data raportului

29.11.2023

Denumirea societatii

Safetech Innovations S.A.

Sediul social

Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, Bucuresti

Telefon

+40 754 908 742

Email

investors@safetech.ro

Nr. inreg. la ONRC

J40/3550/2011

Cod unic de inregistrare

28239696

Capital social subscris si varsat

13.300.000 lei

Numar de actiuni

66.500.000

Simbol

SAFE

Piata de tranzactionare

Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Standard

Evenimente importante de raportat: Cerere de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 21/22.12.2023
 

Conducerea Safetech Innovations (denumita in continuare „Compania") informeaza piata referitor la solicitarea domnului Victor Gansac, actionar detinand 21.014.928 actiuni, reprezentand 31,6014 % din capitalul social al Companiei, cu privire la adaugarea unui nou punct pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 21/22.12.2023.

Cererea de adaugare a unui nou punct pe ordinea de zi a convocatorului este anexata prezentului raport curent. Convocatorul completat va fi publicat de catre Consiliul de Administratie al Companiei inainte de data de referinta, in conformitate cu prevederile aplicabile.

 

Victor GANSAC

Director General


 

Catre: SAFETECH INNOVATIONS S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3550/2011, cod unic de inregistrare 28239696, cu sediul social in Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania

Re: Pentru Adunarea Generala a Actionarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A. din data de 21/22.12.2023

Data: 28.11.2023

 

Stimati domni,

Subsemnatul, Victor Gansac, [date cu caracter personal], in calitate de actionar detinand 21.014.928 actiuni, reprezentand 31,6014 % din capitalul social al SAFETECH INNOVATIONS S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3550/2011, cod unic de inregistrare 28239696, cu sediul social in Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 13.300.000 lei RON („Societatea”)

AVAND IN VEDERE

(I)           Convocarea de catre Consiliul de Administratie al Societatii, a Adunarii Generale i Extraordinara a Actionarilor Societatii, pentru data de 21.12.2023, ora 10:00 (prima convocare), respectiv pentru data de 22.12.2023, ora 10:00 (a doua convocare) la sediul Societatii din Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania,

(II)        Faptul ca, in conformitate cu dispozitiile art. 1171 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societatilor republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 13.8. din actul constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social pot solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor,

(III)      Necesitatea implementarii unor modificari la nivelul actului constitutiv al Societatii, in vederea indeplinirii conditiilor necesare accesarii unor noi linii de finantare,

 

Constatand necesitatea actualizarii in Actul Constitutiv al Societatii a informatiilor relevante referitoare la posibilitatea Societatii de a realiza proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) si transfer tehnologic,

 

IN CELE CE URMEAZA, SUBSEMNATUL SOLICIT PRIN PREZENTA

Completarea ordinii de zi a AGEA cu urmatorul punct 5, care reprezinta in acelasi timp si proiect de hotarare propus spre adoptare:

„5. Aprobarea introducerii in cadrul art. 5 din Actul Constitutiv al Societatii a unui nou sub-articol 5.2., care va avea urmatorul continut:

<< 5.2. Societatea va putea realiza proiecte de cercetare - dezvoltare - inovare (CDI) si transfer tehnologic.>>

Celelalte sub-articole din cadrul articolului 5 din Actul Constitutiv al Societatii, vor fi renumerotate in mod corespunzator.

 

Va stau la dispozitie pentru orice fel de clarificari si/sau intrebari legate de propunerile de completare a ordinii de zi AGEA, astfel cum acestea au fost prezentate mai sus.

 

Cu stima,

Victor Gansac

 

____________________________________

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.