Stiri Piata


ROMRADIATOARE S.A. - RRD

Hotarari AGAO 28.11.2023

Data Publicare: 29.11.2023 8:02:43

Cod IRIS: 38FBC

Raportul curent conform

Legii Nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului Nr.5/2018 al ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti (BVB) sistem multilateral de tranzactionare din data de 21.10.2019

Data raportului

29.11.2023

Denumirea societatii

ROMRADIATOARE SA

Sediul social

Str. Zizinului 113 A, 500407, Brasov, Romania

Numar de telefon/fax

0268.317.550 / 0268.317.500

Website

http://www.romradiatoare.com

E-mail

romradiatoare@romradiatoare.com

Codul unic de inregistrare la ORC

RO1108834

Nr. de ordine in Reg. Comertului

J08/180/1991

Capital social subscris si varsat

24,450,000 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare

o    Actiuni comune, nominative, dematerializate, a caror evidenta este tinuta de Depozitarul Central SA Bucuresti,

o    Valoarea nominala, lei/actiune: 1.63

o    Numar de actiuni: 15,000,000

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise

Sistemul alternativ de tranzactionare  la vedere, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) –piata AeRO

Simbol de tranzactionare

RRD

Evenimente importante de raportat:

1.      Hotararile A.G.O.A din 28.11.2023.

 

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

din data de 28.11.2023

Adunarea Generala a Actionarilor societatii ROMRADIATOARE SA Brasov, inmatriculata la O.R.C Brasov sub nr.J08/180/1991 avand C.U.I RO-1108834, legal convocata si intrunita statutar in Municipiul Brasov, str.Zizinului nr.113A, jud.Brasov, cp.5400407, in data de 28.11.2023 ora 12.00, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a 11.615.341 actiuni, in valoare totala de 18.933.005,83 lei, reprezentand 77,44% din capitalul social total, in aplicarea prevederilor art.6, lit.d) din regulamentul CNVM nr.6/2009, in baza Legii Nr.31/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii Nr.24/2017 privind emitentii de instrumente si operatiuni de piata, precum si a Regulamentului ASF Nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE:

Hotararea Nr.1

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341 voturi, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii Romradiatoare SA Brasov, pentru anul 2024.

Voturi exprimate

Pentru

Impotriva

Abtinere

 

11.615.341

11.615.341

--------

--------

Hotararea nr.2

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341 voturi, Programul de Investitii aferent anului 2024.

Voturi exprimate

Pentru

 

Impotriva

Abtinere

 

11.615.341

11.615.341

--------

--------

Hotararea nr.3

Art.1 Se aproba cu majoritate de voturi, de 11.615.341 voturi, alegerea membrilor Consiliului de Administratie, compus din trei administratori, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 11.01.2024, in urmatoarea componenta:

Nume/Prenume

Voturi exprimate

 

Pentru

 

Impotriva

Abtinere

 

Grosan Nicolae-Giulian

11.615.341

11.615.341

------

------

Grigore Teodor-Mihai

11.615.341

11.614.220

290

831

Gaman Gabriel-Dan

11.615.341

11.614.220

0

1.121

 Hotararea nr.4

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341 voturi, Dl. Costescu Constantin, ca mandatar conventional, care sa semneze din partea societatii Contractul de Administrare.

Voturi exprimate

Pentru

 

Impotriva

Abtinere

 

11.615.341

11.615.341

------

------

 

 

 

 

Hotararea nr.5

Art.1 Se aproba cu unanimitate de voturi, de 11.615.341, imputernicirea Dlui. Niculescu Oliviu, cu aducerea la indeplinire a Hotararilor A.G.O.A din data de 28.11.2023, cu posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii, pentru efectuarea formelor legale de publicitate, conform legii.

Voturi exprimate

Pentru

 

Impotriva

Abtinere

 

11.615.341

11.615.341

------

------

 

 

 

 

 PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ec.Grosan Nicolae-Giulian

 Secretar sedinta AGOA

Damian Viorel

Cojanu Bucur

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.