Stiri Piata


ROPHARMA SA - RPH

Hotarari AGA E 28.11.2023

Data Publicare: 28.11.2023 18:00:14

Cod IRIS: FD680

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 28.11.2023

Denumirea entitatii emitente: Ropharma SA

Sediu social: Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.55, et.1, jud. Brasov

Cod unic de inregistrare: 1962437 cu atribut RO

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/2886/2007

Capital social subscris si varsat: 51.126.741,3 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, Standard

 

 

Eveniment important de raportat

 

ROPHARMA informeaza ca in data de 28.11.2023, orele 11.00 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunite la prima convocare, in cadrul careia au votat un numar de 12 actionari, care detin la data de referinta, 17.11.2023, un numar de 415.662.931 actiuni cu drept de vot, reprezentand 81,3005% din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 4810 din data de 27.10.2023 si in Ziarul Bursa nr. 201 din data de 27.10.2023.

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

 

1.     Aproba cu unanimitate de voturi Contractarea de catre Societate a unei facilitati de Credit la Termen in suma de 2.000.000 euro [douamilioane euro] de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti (ING Bank/Banca) in termenii si conditiile de creditare ale Bancii. (Voturi PENTRU:  415.662.931, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)

2.     In vederea garantarii Facilitatilor de credit (inclusiv creditul de 1.000.000 euro care va fi contractat de societatea Ropharma Logisic SA in baza contractului 05310/17/2023) acordate de catre ING Bank, plus dobanda si orice comisioane, costuri aferente aproba cu unanimitate de voturi constituirea in favoarea Bancii a garantiilor asupra unor bunuri imobile si mobile, dupa cum urmeaza:

-          ipoteca imobiliara si interdictiile aferente asupra imobilului situat in Brasov, Calea Bucuresti nr. 318 (154234/Brasov, 107972/Brasov, 156981/Brasov, 156982/Brasov) asa cum sunt identificate in contractul de ipoteca imobiliara incheiat cu Banca;

-          ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise pe numele Ropharma SA la unitatile ING Bank, precum si asupra sumelor prezente si viitoare aflate in aceste conturi;

-          ipoteca mobiliara asupra creantelor companiei Ropharma SA;

(Voturi PENTRU:  415.662.931, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)

3.     Se imputerniceste d-ul Mihai Miron in calitate de Director general sau d-ul Alin Constantin Radasanu in calitate de Director financiar sa reprezinte cu puteri depline in vederea negocierii si semnarii contractelor de credit, a contractelor de ipoteca, inclusiv a celor in care Societata are calitatea de fidejusor, a oricaror acte aditionale ulterioare la contractele mai sus amintite, precum si a oricaror acte aditionale la contractele in derulare, inclusiv acte aditionale pentru majorare, micsorare sau prelungire de credit, aprobarea contractelor de subordonare si a amendamentelor subsecvente, bilete la ordin in alb emise de societate, contracte de tranzactii valutare de tipul „Master Agreement”, cererilor de tragere sau orice tipuri de acte emise de banca, precum si orice alte documente necesare sau solicitate de banca in vederea ducerii la indeplinire a prezentului mandat, semnatura sa fiindu-ne opozabila.

Prezenta imputernicire este valabila pe o perioada de 1 (un) an de la data acordarii si se va reinnoi automat cu perioade succesive de cate 1 (un) an, daca nu intervine revocarea expresa a mandatului acordat. (Voturi PENTRU : 415.662.931, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)

4.      Aproba cu unanimitate de voturi data de 20.12.2023 ca data de inregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU: 415.662.931, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)

5.      Aproba cu unanimitate de voturi data de 19.12.2023 ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. (Voturi PENTRU:  415.662.931, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)

6.      Imputerniceste pe dl. Mihai Bratescu sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor. (Voturi PENTRU:  415.662.931, IMPOTRIVA: 0, ABTINERI: 0)

 

PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL

Dr. farm. Mihai MIRON

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.