Stiri Piata


META ESTATE TRUST - MET

Hotarari AGA E 28.11.2023

Data Publicare: 29.11.2023 12:33:41

Cod IRIS: 0C32A

Catre:

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Raport curent 89/2023

 

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

 

Data raportului:

29.11.2023

Denumirea entitatii emitente:

Meta Estate Trust S.A.

Sediul social:

Str. Muntii Tatra nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul Bucuresti

E-mail:

investors@meta-estate.ro

Numar de telefon/ fax:

+40 372 934 455

Website:

www.metaestate.ro

Nr. inregistrare la ONRC:

J40/4004/2021

Cod unic de inregistrare

43859039

Capital social subscris si varsat

93.491.736 lei

Numar de actiuni

93.491.736 actiuni, dintre care 82.241.760 actiuni ordinare clasa „A” si 11.249.976 actiuni preferentiale clasa „B”

Simbol

MET

Piata de tranzactionare

SMT AeRO Premium

 

 

Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28 noiembrie 2023

 

Meta Estate Trust S.A. (denumita in continuare „Societatea”) informeaza actionarii si piata ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) a avut loc in data de 28 noiembrie 2023. AGEA a fost prezidata de Dl. Teodor Cristian Cartianu, in calitate de reprezentant permament al Meta Management Team S.R.L., Presedintele Consiliului de Administratie.

 

Hotararile adoptate de AGEA sunt atasate acestui raport curent.

 

Teodor-Cristian Cartianu

Reprezentant permanent al Presedintelui Consiliului de Administratie 


 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII

META ESTATE TRUST S.A.

NR. 1/28.11.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA” sau „Adunarea”) societatii META ESTATE TRUST S.A., societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul in Bucuresti, Sector 1,  Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, (denumita in cele ce urmeaza “Societatea”),

Avand in vedere urmatoarele:

-         Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 4810 din 27 octombrie 2023 si in Ziarul Bursa nr. 201 din data de 27 octombrie 2023 si convocatorul completat pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 5115 din 16 noiembrie 2023 si in Ziarul Bursa nr. 215 din data de 16 noiembrie 2023;

-          Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”),

Legal si statutar intrunita in data de 28 noiembrie 2023, ora 10:00, in cadrul primei convocari, in Str. Muntii Tatra nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul Bucuresti, prin prezenta actionarilor care detin un numar de 62.606.557 de actiuni cu drept de vot, reprezentand 76,3574% din totalul drepturilor de vot, in urma dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul-verbal de sedinta:

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 67,1690% (62.797.424 actiuni) din capitalul social si 76,3574% (62.797.424 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 22,5010% (14.130.106 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 65,0660% (40.859.781 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 94.041 abtineri si 7.713.496 voturi neexprimate):

Se respinge:

Modificarea art. 6.1. din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

„6.1. Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format din 5 membri numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de maxim 4 ani, cu posibilitatea realegerii pentru mandate succesive. Din Consiliul de Administratie vor face parte 4 membri neexecutivi, propusi de catre actionarii Societatii, si Meta Management Team SRL, in conformitate cu Contractul de Management.”

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 67,1690% (62.797.424 actiuni) din capitalul social si 76,3574% (62.797.424 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 75,9852% (47.716.792 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 11,6791% (7.334.199 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 88.671 abtineri si 7.657.762 voturi neexprimate):

Se aproba:

Modificarea art. 6.1. din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

„6.1. Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de maxim 4 (patru ani), cu posibilitatea realegerii pentru mandate succesive.”

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 67,1690% (62.797.424 actiuni) din capitalul social si 76,3574% (62.797.424 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 43,8797% (27.555.351 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 42,4344% (26.647.752 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 847.781 abtineri si 7.746.540 voturi neexprimate):

Se respinge:

Modificarea art. 6.6. din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

„6.6. Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai pentru o durata de un an, cu posibilitatea realegerii pentru mandate subsecvente.”

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand 67,1690% (62.797.424 actiuni) din capitalul social si 76,3574% (62.797.424 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 53,7854% (33.775.870 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 33,4102% (20.980.762 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 382.816 abtineri si 7.657.976 voturi neexprimate):

Se aproba:

Modificarea art. 6.6. din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

„6.6. Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai.”

HOTARAREA NR. 5

In prezenta actionarilor reprezentand 67,1690% (62.797.424 actiuni) din capitalul social si 76,3574% (62.797.424 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 72,2959% (45.400.008 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 13,1769% (8.274.798 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.459.272 abtineri si 7.663.346 voturi neexprimate):

Se aproba:

Desfiintarea Comitetului Reprezentantilor Actionarilor constituit la nivelul Societatii.

HOTARAREA NR. 6

In prezenta actionarilor reprezentand 67,1690% (62.797.424 actiuni) din capitalul social si 76,3574% (62.797.424 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 73,1036% (45.907.202 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 12,9480% (8.131.019 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.101.441 abtineri si 7.657.762 voturi neexprimate):

Se aproba:

Eliminarea art. 8 din Actul Constitutiv, care reglementeaza organizarea si functionarea Comitetului Reprezentantilor Actionarilor, sub conditia aprobarii de catre AGEA a punctului 5 de pe ordinea de zi AGEA. Urmatoarele articole ale Actului Constitutiv vor fi renumerotate in mod corespunzator.

HOTARAREA NR. 7

In prezenta actionarilor reprezentand 67,1690% (62.797.424 actiuni) din capitalul social si 76,3574% (62.797.424 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 81,5185% (51.191.535 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 5,8459% (3.671.135 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 276.992 abtineri si 7.657.762 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea noului consiliu de administratie ce urmeaza a fi ales la expirarea mandatului Consiliului de Administratie in functie (respectiv la data de 27.01.2024) sa renegocieze, in ansamblul sau, contractul de management incheiat de catre Societate cu Meta Management Team S.R.L. in scopul coroborarii prevederilor contractuale cu dispozitiile legislatiei aplicabile si gestionarea conflictelor de interese, pana la negocierea incetarii acestui contract.

HOTARAREA NR. 8

In prezenta actionarilor reprezentand 67,1690% (62.797.424 actiuni) din capitalul social si 76,3574% (62.797.424 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 76,9633% (48.330.992 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 7,5043% (4.712.548 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 2.096.122 abtineri si 7.657.762 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea elaborarii unei strategii cu privire la implementarea de catre Societale a unui program de fidelizare a managementului Societatii, prin rascumpararea de actiuni proprii in vederea derularii de programe de tip „stock option plan”.

HOTARAREA NR. 9

In prezenta actionarilor reprezentand 67,1690% (62.797.424 actiuni) din capitalul social si 76,3574% (62.797.424 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 87,5744% (54.994.518 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 145.144 abtineri si 7.657.762 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea datei de:

• 20 decembrie 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

• 19 decembrie 2023 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate sau data platii.

HOTARAREA NR. 10

In prezenta actionarilor reprezentand 67,1690% (62.797.424 actiuni) din capitalul social si 76,3574% (62.797.424 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 86,3391% (54.218.793 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 1,0647% (668.651 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 223.741 abtineri si 7.686.239 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii si/sau a directorilor Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, semnatura oricaruia dintre acestia fiind obligatorie si opozabila Societatii, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, Actul Constitutiv, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.


 

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi, 28 noiembrie 2023, in 2 exemplare originale, de catre presedintele de sedinta, Meta Management Team S.R.L., prin reprezentant permanent dl Teodor Cristian Cartianu, si secretarul de sedinta, dl Laurentiu Dinu.

 

Presedinte de sedinta

Meta Management Team S.R.L.

Reprezentata de: Teodor Cristian Cartianu

In calitate de: reprezentant permanent

..........................................

 

Secretar

Laurentiu Dinu

..........................................

               

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.