Stiri Piata


MECANICA CODLEA SA - MEOY

Hotarari AGA O - 28.11.2023

Data Publicare: 28.11.2023 10:50:37

Cod IRIS: 61ECE

Societatea MECANICA CODLEA S.A.

Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov

www.mecod.ro, telefon 0268254200, email: mecodbv@yahoo.com

Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO14 BRDE 080S V056 4990 0800 – BRD Codlea

Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991

 

Catre

          AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

          Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente

          Bucuresti

 

Catre

          BURSA DE VALORI BUCURESTI

          b-dul Carol I, nr. 34-36, Bucuresti

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

si Legea 24/2017

 

Data raportului: 28.11.2023

Societatea: MECANICA CODLEA SA

Sediul social: CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1

Cod unic de inregistrare: RO1122928

Numarul de inregistrare in registrul Comertului: J08/37/1991

Capital subscris si varsat: 7.420.087,50 lei

Telefon: 0268254200

Fax: 0268254190

Piata de tranzactionare: Sistemul Multilateral de Tranzactionare   administrat de

BVB,Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni (simbol MEOY)

Cod LEI: 254900VMJDGMKV55I593

Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005

 

Subsemnatul Sorin-Ion Radulescu, Administrator Unic al societatii Mecanica Codlea SA cu sediul in Codlea, str. Rampei nr.1, jud.Brasov, avand J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, in conformitate cu prevederile din  Legea 31/1990 republicata, raportez urmatorul eveniment important:

 

HOTARASTE:

 

Art.   1.   Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.

                Aprobarea Programului de Investitii pentru exercitiul financiar 2024.

Art. 2. Aprobarea imputernicirii dnei Simona Olguta Iatan sa efectueze toate formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate si inregistrarea cuvenitelor mentiuni in Registrul Comertului.

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu unanimitate de voturi, exprimandu-se 2 voturi valabile, reprezentand 81,0739% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv din capitalul social.

Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotarare, care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.

 

Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal din 28.11.2023, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, proces verbal intocmit si semnat de catre secretariatul ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

 

 

 

 

 

Administrator Unic,

ec. Sorin-Ion Radulescu

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.