Stiri Piata


ROMCAB SA - MCAB

Hotarari AGA E din 05.12.2023

Data Publicare: 06.12.2023 18:04:22

Cod IRIS: 0B114

 

Raport curent nr. 29 din data de 06.12.2023

 

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European si al Consiliului, de stabilire a unui cadru general privind securitizarea si de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simpla, transparenta si standardizata si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE si 2011/61/UE, precum si a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 si (UE) nr. 648/2012

 

Data raportului: 6 Decembrie 2023

Denumirea societatii: ROMCAB S.A. Tirgu Mures – in reorganizare judiciara

Sediul social: Strada Voinicenilor 35 Tirgu Mures, 540252, Romania

Contact: Secretariat +40.265.312.540

Fax: +40.265.312.551

E-mail: romcab@romcab.com

Web: www.romcab.com

Numar de Ordine in Registrul Comertului Mures: J26/764/1995

Cod de identificare fiscala: 7947193

Atribut fiscal: RO

Capital social: 101.465.165 lei

Numar de actiuni: 1.014.651.650

Valoare nominala: 0,1 lei/actiune

Piata reglementata:  BVB – REGS

Simbol piata: MCAB

 

 

Catre:             Autoritatea de Supraveghere Financiara

                        Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Subscrisa ROMCAB S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement), emitem prezentul raport prin intermediul caruia aducem la cunostinta investitorilor faptul ca in data de 05.12.2023 a avut loc Adunarea Generala Extraodinara a Actionarilor.

In conformitate cu Convocatorul emis de RTZ & Partners S.P.R.L., Administrator Judiciar al Romcab S.A., a fost convocata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 05.12.2023, cu aratarea locului, orei de desfasurare si a ordinii de zi. Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV- a nr. 4845/31.X3.2021 si in ziarul Cuvantul Liber nr. 209/8664 din 01.11.2021.

 La prima convocare, in data de 05.12.2023, Adunarea a putut fi legal constituita, cvorumul fiind indeplinit.

 

In urma voturilor exprimate a fost adoptata hotararea care face parte integranta din prezentul Raport.

 

 

Zoltan Prosszer

Administrator Special

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subscrisa, RTZ & Partners S.P.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, in calitate de administrator judiciar al ROMCAB S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul in Targu Mures, Str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mures, avand CUI RO 7947193 si J26/764/1995, desemnat prin intermediul Incheierii de sedinta nr. 26/2017 pronuntata la data de 20 Februarie 2017, in dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mures, Sectia Falimente, consemnam urmatoarea:

 

Hotarare nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Romcab S.A.

din

05 Decembrie 2023

 

Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste urmatoarele:

 

  1. Mandateaza Administratorul special sa depuna, la sediile competente, modificarea Planului de reorganizare depus si asumat de Administratorul Special, aprobat de Adunarea Creditorilor in data de 18.12.2020 si confirmat de Judecatorul Sindic in data de 18.02.2021.

 

  1. Mandateaza Administratorul special sa depuna, la sediile competente, prelungirea Planului de reorganizare depus si asumat de Administratorul Special, aprobat de Adunarea Creditorilor in data de 18.12.2020 si confirmat de Judecatorul Sindic in data de 18.02.2021.

 

  1. Imputerniceste administratorul special sa solicite administratorului judiciar sa supuna aprobarii Adunarii Creditorilor Romcab S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement), dosar nr. 50/1371/2017, modificarea si prelungirea Planului de reorganizare al Romcab S.A. (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement) in conformitate cu Hotararea prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor;

 

  1. Mandateaza administratorul special pentru a semna in numele actionarilor Hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, pentru a indeplini, cu drept de subdelegare, toate formalitatile legale necesare in fata oricarei autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor adoptate in prezenta sedinta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;

 

  1. Aproba data de inregistrare prin care se identifica actionarii care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale pentru 28.12.2023.

 

ADMINISTRATOR JUDICIAR

RTZ & PARTNERS S.P.R.L.

 

Prin

 

Practician in Insolventa

Claudiu Ioan Balog

 

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.