Stiri Piata


INDEPENDENTA SA SIBIU - INTA

Hotarari AGA O 28.11.2023

Data Publicare: 28.11.2023 12:42:23

Cod IRIS: CF94E

S.C. INDEPENDENTA S.A.

MACHINE BUILDING PLANT

 

         RO-550321 SIBIU,

 Str. Stefan cel Mare   Nr. 152-154

      RC:  J32/210/1991

      Tel:  000269505000; 000269505001

      E-mail: info@independentasa.ro

      Website http://www.independentasa.ro/

 

 

                                               2340/28.11.2023

 

 

RAPORT CURENT

In conformitate cu prevederile

Legii 24/2017 si regulamentului ASF nr 5/2018

 

 

Data raportului: 28.11.2023

Denumirea entitatii emitente: SC INDEPENDENTA SA Sibiu

Sediul social: Sibiu, str. Stefan cel Mare 152-154

Nr. telefon: 0269/505000

Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/210/1991

Codul de inregistrare fiscala: RO 2577677;

Codul LEI 25490091KLO2C4QIHD11

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Piata SMT, Simbol tranzactionare INTA

Capitalul social subscris si varsat : 7.179.235 lei

 

Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. INDEPENDENTA S.A. Sibiu, intrunita in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, ale Regulamentelor ASF si ale Actulului Constitutiv al societatii actualizat, in sedinta din data de 28.11.2023, ora 11:00, ce a avut loc la sediul societatii din Sibiu, Str. Stefan cel Mare, nr. 152-154, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 2.192.073 actiuni, reprezentand 76,3338 % din totalul actiunilor de 2.871.694, la data primei convocari, a adoptat, in unanimitate de voturi, urmatoarele

HOTARARI:

Art. 1  Se aproba Bugetul de Venituri si de Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.192.073 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.192.073 voturi valabile, reprezentand 76,3338 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.192.073 voturi ”pentru”.

 

Art.2  Se aproba realizarea de investitii conform programului de investitii propus de companie, cu urmatoarele mentiuni:

  • ordinea de prioritate a realizarii obiectivelor investitionale va fi stabilita in limita si pe masura asigurarii resurselor de finantare necesare, acestea urmand sa faca punctual obiectul aprobarii administratorului unic, in baza documentelor de fundamentare prezentate de conducerea executiva a societatii
  • administratorul unic si conducerea executiva sunt direct raspunzatori de modul de derulare a investitiilor, tinand cont si fara a se limita la:

u  selectarea ofertelor pe principiul cel mai bun raport calitate/pret

u  incadrarea in parametrii economico-financiari (rezultati din studiile si analizele realizate) avuti in vedere la adoptarea deciziei administratorului unic de efectuare a investitiei, inclusiv realitatea si necesitatea lucrarilor

u  Rentabilitatea investitiei

u  Contextul economic la momentul demararii lucrarilor

·        pentru obiectivul “construire hala noua” demararea investitiei se va face doar cand exista chiriasi cu contracte incheiate unbreakable (inchis) pentru cea mai mare parte a cladirii la preturi similare cu cele din planul de afaceri.

           

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.192.073 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.192.073 voturi valabile, reprezentand 76,3338 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.192.073 voturi ”pentru”.

 

Art. 3  Se imputerniceste dna Benchea Nicoleta, angajata a societatii Independenta SA,  sa  efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor.

 

Prezentul articol s-a aprobat cu 2.192.073 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.192.073 voturi valabile, reprezentand 76,3338 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.192.073 voturi ”pentru”.

 

 

 

ADMINISTRATOR UNIC

TEODORESCU CONSTANTIN Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.