Stiri Piata


FEPER - FEP

Hotarari AGA O 28.11.2023

Data Publicare: 28.11.2023 15:02:03

Cod IRIS: 1D751

 

Catre,

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

-Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

 

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

 

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data raportului          

28.11.2023

Denumirea societatii comerciale

FEPER SA 

Sediul social:

Bld. Prof. Dimitrie Pompei, nr.8, sector 2, Bucuresti

Forma juridica:

societate pe actiuni

Numarul de telefon/fax/e-mail

Tel/fax: 021/2420275

E-mail:  office@feper.ro

Web: www.feper.ro

Codul unic de inregistrare la

Oficiul Registrului Comertului

RO 752

Numar de ordine in Registrul Comertului 

J40/1092/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise

AeRO – piata de actiuni a B.V.B.

Capitalul social subscris si varsat

36.378.218,60 LEI

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

 

363.782.186 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune

 

Eveniment important de raportat:  Hotararea nr. 1 a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII FEPER-S.A. din data de 28.11.2023.

HOTARAREA nr. 1

din 28.11.2023

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii  FEPER-S.A., asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta din 16.11.2023, tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 28.11.2023, ora 11:00;

Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul-verbal nr.33 din 28.11.2023, incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii  FEPER-S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al Societatii  FEPER-S.A., publicata in  Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a nr.4792 din 26.10.2023 in ziarul National din data de 26.10.2023 si pe website-ul societatii la adresa www.feper.ro si materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 95,32 % din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondenta, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 


HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 care contine in sinteza urmatoarele:

 

Total venituri

78.657.308 lei

Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)

76.807.492 lei

Profit brut

  1.849.816 lei

Profit net

  1.133.067 lei

 

Prezentul articol s-a aprobat cu 346.754.523 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.754.523 voturi valabile, reprezentand 95.32 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.754.523 voturi ”pentru”,  0 voturi ” impotriva”, 0 voturi anulate”,0 ” abtineri”.

Art. 2. Se aproba programul de investitii pentru exercitiul financiar 2024.

Prezentul articol s-a aprobat cu 346.754.523 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.754.523 voturi valabile, reprezentand 95.32 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.754.523 voturi ”pentru”,  0 voturi ” impotriva”, 0 voturi anulate”,0 ” abtineri”.

 

Art. 3. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Mihai Victor ROHAN pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

Prezentul articol s-a aprobat cu 346.754.523 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.754.523 voturi valabile, reprezentand 95.32 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.754.523 voturi ”pentru”,  0 voturi ” impotriva”, 0 voturi anulate”,0 ” abtineri”.

Art.4. Se imputerniceste dl.Iulian Gabriel SERBAN pentru  efectuarea formalitatilor de  publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

Prezentul articol s-a aprobat cu 346.754.523 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 346.754.523 voturi valabile, reprezentand 95.32 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 346.754.523 voturi ”pentru”,  0 voturi ” impotriva”, 0 voturi anulate”,0 ” abtineri”.

 

 Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla  la societate.

 

            Prezenta hotarare face parte integranta din procesul-verbal nr.33 din 28.11.2023, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, intocmit si semnat de catre secretariatul tehnic ales in A.G.O.A., precum si de presedintele Consiliului de Administratie, care a condus lucrarile Adunarii Generale Ordinare.

 

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, emise in aplicarea acestora, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) si Sistemului Multilateral de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

 

 

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Mihai Victor ROHAN

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.