Stiri Piata


SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. - EL

Solicitare convocare AGOA

Data Publicare: 29.11.2023 18:00:18

Cod IRIS: E3D54

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

            Bursa de Valori Londra (LSE)

Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 29 noiembrie 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A  

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Solicitare de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Electrica

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca, in data de 29 noiembrie 2023, Consiliul de Administratie al Societatii a primit o solicitare convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA).

Solicitarea a fost transmisa de actionarul Ministerul Energiei, in numele Statului Roman, in calitate de actionar la Societatea Energetica Electrica SA cu 169.046.299 actiuni detinute in Societate, reprezentand 48,7948% din capitalul social total.

Actionarul Ministerul Energiei, in numele Statului Roman, solicita convocarea unei AGOA avand pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Energetice Electrica SA prin aplicarea metodei votului cumulativ.

2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ, pentru o perioada de 4 (patru) ani.

3. Stabilirea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.

4. Stabilirea formei contractului de mandat ce va fi semnat cu membrii Consiliului de Administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.

5. Imputernicirea reprezentantului actionarului Ministerului Energiei in vederea semnarii, in numele societatii, a contractelor de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.

Director General

Alexandru Aurelian Chirita

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.