Stiri Piata


SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. - EL

Convocare AGOA in 26 ianuarie 2024

Data Publicare: 04.12.2023 12:46:44

Cod IRIS: EA561

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

            Bursa de Valori Londra (LSE)

Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 4 decembrie 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A  

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA pentru data de 26 ianuarie 2024

In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica sau Societatea) convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in data de 26 ianuarie 2024, ora 10:00 (ora Romaniei), la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte ”Radu Zane”.

In cazul in care, la data mentionata mai sus, ca fiind data primei convocari a sedintei AGOA nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de lege si/sau Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua sedinta AGOA pentru data de 29 ianuarie 2024, avand aceeasi ordine de zi, cu incepere de la ora 10.00 (ora Romaniei), la sediul social al Societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte ”Radu Zane”.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 27 decembrie 2023 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintei AGOA. In eventualitatea unei a doua convocari a AGOA, Data de Referinta ramane aceeasi.

Actionarii au de asemenea posibilitatea sa voteze online prin intermediul platformei electriconice https://electrica.voting.ro/ , incepand cu data de 8 ianuarie 2024.

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA Electrica vor fi disponibile actionarilor, in format electronic pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a ActionarilorAGA 2024 – Adunarea Generala a Actionarilor din 26 ianuarie 2024 si in format fizic la Registratura Electrica de la sediul social al acesteia, incepand cu data de 4 decembrie 2023.

Propunerile de candidati pentru pozitiile de administratori ai Electrica ce urmeaza a fi alesi prin vot cumulativ pot fi transmise astfel incat sa fie receptionate pana in data de 20 decembrie 2023, inclusiv. Mai multe detalii se regasesc in convocator.

Convocarea AGOA Electrica a fost aprobata in sedinta Consiliului de Administratie al Societatii din data de 30 noiembrie 2023. In data de 4 decembrie 2023, convocatorul AGOA se va publica si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si pe website-ul https://financialintelligence.ro/, o publicatie nationala online.

Anexat:

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor al Societatii Energetice Electrica SA pentru data de 26 ianuarie 2024

 

Director General

Alexandru-Aurelian Chirita

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.