Stiri Piata


TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. - EFO

Raport semestrial S1 2022

Data Publicare: 10.08.2022 8:18:50

Cod IRIS: 047BA

A.COMUNICAT

 

RAPORT SEMESTRUL 1 2022

 

 

Data raportului:   10.08.2022

Denumirea societatii emitente::TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul social  : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29

Telefon/fax  : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59

Nr. inregistrare  la  Registrul Comertului: J13/696/1991

C.I.F.: RO 2980547

Capital social subscris si varsat: 57.600.848,70 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti

 

A.1.Rezultate financiare individuale interimare la 30.06.2022

Situatia financiara individuala interimara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global

 

Indicator economic-financiar

Rand

Realizat la 30.06.2022      (lei)

Realizat la 30.06.2021      (lei)

       

Activitati Continue

     
       

Venituri din cazare

1

798.348

2.121.886

Venituri din alimentatie publica

2

534.458

1.326.005

Venituri din chirii

3

1.665.840

1.781.205

Alte venituri incluse in cifra de afaceri

4

162.040

534.019

Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare

5

0

469.705

Venituri din subventii de exploatare

6

0

73

Alte venituri

7

16.144

92.485

Total venituri din exploatare

8

3.176.831

6.325.379

       

Cheltuieli privind stocurile

9

1.305.093

2.237.891

Cheltuieli privind utilitatile

10

816.729

783.518

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor

11

5.388.245

6.631.511

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor

12

4.880.528

2.973.310

Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare

13

84.160

436.649

Cheltuieli cu alte impozite si taxe

14

2.388.720

1.633.692

Cheltuieli cu prestatiile externe

15

4.444.849

2.688.584

Alte cheltuieli

16

(1.142.193)

(25.514)

Total cheltuieli din exploatare

17

18.166.130

17.359.641

       

Rezultatul activitatii de exploatare

18

(14.989.300)

(11.034.262)

       

Venituri financiare

19

53.999

103.696

Cheltuieli financiare

20

182.943

56.136

Rezultatul Financiar Net

21

(128.945)

47.560

       

Rezultatul Inainte de Impozitare

22

(15.118.244)

(10.986.702)

       

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent

23

0

0

Cheltuiala cu impozitul specific

24

134.449

0

Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat

25

0

0

Venituri aferente impozitului pe profit amanat

26

0

0

Rezultatul din Activitati Continue

27

(15.252.693

(10.986.702)

       

Total Rezultat Global Aferent Perioadei

28

(15.252.693)

(10.986.702)

 

 

 

Situatia financiara individuala interimara a pozitiei financiare la 30.06.2022

 

Indicator economic-financiar

Rand

    Realizat la 30.06.2022   (lei)

Realizat la 01.01.2022           (lei)

       

Active

     
       

Active Imobilizate

     

Imobilizari corporale

 

 

 

     Terenuri si amenajari la terenuri

1

79.404.282

80.135.496

     Constructii

2

161.138.889

170.661.869

     Instalatii tehnice si mijloace de transport

3

4.569.071

4.278.825

     Mobilier, aparatura birotica […]

4

4.486.044

5.002.263

     Avansuri si  Imobilizari corporale in curs de executie

5

3.971.265

752.438

Imobilizari necorporale

6

   

      Concesiuni, brevete,proiecte

7

271.198

320.922

     Alte imobilizari necorporale

8

39.455

60.048

     Active aferente drepturilor de   

    utilizare a activelor luate in leasing  

    (IFRS16)

9

236.151

269.705

Creante imobilizate

10

107.467

89.893

Investitii imobiliare si in curs de executie

11

140.645.944

134.089.147

Total Active Imobilizate

12

394.869.767

395.660.606

       

Active Curente

     

Stocuri

13

2.547.780

728.650

Creante privind impozitul curent

14

566.556

566.556

Creante comerciale.

15

1.942.172

734.805

Alte creante

16

5.910.649

2.564.900

Cheltuieli inregistrate in avans

17

2.408.698

68.848

Numerar si echivalente de numerar

18

3.586.829

10.468.441

Active clasificate ca detinute pentru vanzare

19

85.916

85.916

Total Active Curente

20

17.048.600

15.218.117

       

Total Active

21

411.918.367

410.878.723

       

Capitaluri Proprii

     

Capital social

22

57.600.849

57.600.849

Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29

23

85.945.333

85.945.333

Prime de capital

24

1.895.855

1.895.855

Rezerve

25

72.266.268

24.210.105

Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29

26

16.745.901

16.745.901

Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrum.de capitaluri proprii

27

(4.329)

(4.329)

Diferente din reevaluare

28

194.921.172

194.982.160

Rezultatul exercitiului

29

(15.252.693)

51.128.844

Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29

30

57.302.610

57.241.623

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29

31

(102.691.275)

(102.691.275)

Alte elemente de capitaluri proprii

32

(27.832.187)

(30.904.868)

Total Capitaluri Proprii

33

340.897.504

356.150.196

       

Datorii

     
       

Datorii pe Termen Lung

 

   

Imprumuturi pe termen lung

34

3.765.188

4.296.227

Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.

35

159.410

217.504

Provizioane.

36

1.691.231

1.691.231

Datorii privind impozitul amanat

37

38.564.270

38.564.270

Total Datorii pe Termen Lung

28

44.180.099

44.769.232

       

Datorii Curente

 

   

Imprumuturi pe termen scurt

39

1.098.201

2.563.056

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

40

11.126.090

5.896.297

Datorii comerciale

41

3.644.156

586.882

Avansuri si garantii incasate de la clienti

42

10.531.269

684.803

Venituri inregistrate in avans

43

213.790

0

Provizioane

44

228.257

228.257

Total Datorii Curente

45

26.840.763

9.959.294

       

Total Datorii

46

71.020.862

54.728.527

       

Total Capitaluri Proprii si Datorii

47

411.918.366

410.878.723

 

Indicatori economico-financiari aferenti Situatiilor financiare individuale interimare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018

 

Nr crt

Denumirea indicatorului

Mod de calcul

Rezultat la 30.06.2022

Rezultat la 30.06.2021

1

Indicatorul lichiditatii curente

active curente/ datorii curente

0,6352

1,7795

2

Indicatorul gradului de indatorare

capital imprumutat/ capital propriu x 100

1,15%

2,32%

3

Viteza de rotatie a debitelor clienti

soldul mediu clienti/ cifra de afaceri  x 180 zile

92,09

11,33

4

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

cifra de afaceri / active imobilizate

0,0080

0,0263

 

 

A.2.Situatiile financiare aferente semestrului 1 2022 sunt disponibile pe website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro  si in link-ul de mai jos.

 

                 Mentionam ca Situatiile financiare individuale interimare aferente semestrului 1 2022 nu au fost auditate.

 

 

Ichim Mihaela

Presedinte al Consiliului de Administratie

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.