Stiri Piata


Dr. Fischer Dental - DENT

Hotararea AGOA din 04.12.2023

Data Publicare: 04.12.2023 10:18:52

Cod IRIS: C49C6

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

             AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT NR. 22 /04.12.2023

 

Data raportului

04.12.2023

Denumirea emitentului

DR. FISCHER DENTAL S.A.

Sediul social

BD. LACUL TEI, NR.1 BIS, ET. 3, SECTOR 2, BUCURESTI

Numar de telefon / fax

(+4) 021 316 11 48

Email

office@fischer.ro

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

32652380

Numarul de ordine in Registrul Comertului

J40/239/2014

Capitalul social subscris si varsat

2,362,454.40 LEI

Numar de actiuni

11,812,272

Sistemul de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise

SMT-BVB (AeRO)

COD LEI

787200O1YC47DKBC2S52

Simbol

DENT

 

Eveniment important de raportat: Hotararea AGOA din 04.12.2023

In data de 04.12.2023, incepand cu ora 9:00, in Bld. Lacul Tei, Nr. 1 Bis, Bucuresti, Romania, a avut loc Adunarea Generala Ordinarea a Actionarilor Dr. Fischer Dental S.A. („Compania”). Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

 

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei este anexata acestui raport curent.

 

BMC Management & Investments SRL – membru in Consiliul de Administratie

Prin Administrator

Bogdan-Marius Chirodea

 

HOTARAREA NR. 4/04.12.2023

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DR. FISCHER DENTAL S.A.

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) a societatii DR. FISCHER DENTAL S.A. („Societatea”), cu sediul social in Bd. Lacul Tei, Nr.1 Bis, Et. 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, avand codul de inregistrare fiscala 32652380 si numarul de inregistrare la Registrul Comertului J40/239/2014,

Intrunita legal si statutar la prima convocare din data de 04.12.2023, ora 09:00, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii valabil la data intrunirii prezentei AGOA, Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 4910 din 03.11.2023 si in ziarul online Financial Intelligence din data de 02.11.2023,

fiind indeplinite conditiile de cvorum, participand actionari prezenti personal, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta reprezentand 8.838.990 actiuni, respectiv drepturi de vot, echivalentul a 74,82% din capitalul social, respectiv din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 21 noiembrie 2023 stabilita ca data de referinta,

in urma dezbaterilor, a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei si in conformitate cu art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 HOTARASTE

 

  1. Ia act, cu 100% drepturilor de vot exprimate, de incetarea contractului cu auditorul financiar, societatea KCG Audit Services S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Constantin Ghercu, nr. 14, biroul nr. 2, et. 1, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/16521/2008, CUI 24528080, autorizata la Camera Auditorilor Financiari din Romania in baza autorizatiei nr. 1094 din data de 27.01.2012.

 

  1. Aproba cu 100% drepturilor de vot exprimate numirea societatii SAVVY AUDIT S.R.L., cu sediul social situat in Bucuresti, strada Grigore Mora, nr. 11, camera 4-3, etaj 3, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. 40/19757/2005, avand cod unic de inregistrare 18160225, autorizatie nr. 620/22.02.2006 la Camera Auditorior Financiari din Romania, auditor financiar cu un mandat de patru ani incepand cu 01.01.2024.

 

  1. Aproba cu 100% drepturilor de vot exprimate mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, Cristina Antoaneta Fischer, sa negocieze conditiile contractuale si semneze contractul cu auditorul desemnat anterior.

 

  1. Aproba cu 100% drepturilor de vot exprimate actualizarea pct. 14.5. din Actul constitutiv cu numele si datele de identificare ale noului auditor financiar si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, Cristina Antoaneta Fischer de a semna Act constitutiv actualizat.

 

  1. Aproba cu 100% drepturilor de vot exprimate aprobarea zilei de 27 decembrie 2023 drept data de inregistrare si a zilei de 26 decembrie 2023 drept data ex-date.

 

  1. Aproba cu 100% drepturilor de vot exprimate imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, Cristina Antoaneta Fischer, sa semneze hotararea AGOA si, cu drept de substituire, intreprinderea oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararii si/sau a operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

 

 

 

Presedinte,                                                                                                                       Secretar

CRISTINA ANTOANETA FISCHER                                             MANUEL VICTORAS STANILA

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.