Stiri Piata


DAFORA SA - DAFR

Hotarare AGA O 26.01.2023

Data Publicare: 26.01.2023 18:00:17

Cod IRIS: 92E5C

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara                                      

  

 

RAPORT CURENT

Intocmit in baza Legii nr.27/2017

 si a Regulamentului ASF nr.5/2018 (art.234 alin.1 lit. e)

 

 

 

Data raportului: 26.01.2023

Denumire entitate emitenta: S.C. DAFORA S.A.

Sediul social:  in Medias, str. Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu

Telefon/fax: 0269 841 668; 0269/841618

Cod unic de inregistrare: RO 7203436,

Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J 32/8/1995

Capital social subscris si varsat: 100.232.329,4 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Mobiliare

           

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. DAFORA S.A. la prima convocare. Numire administrator special.

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC DAFORA SA in data de 26.01.2023, ora 11 la sediul societatii din Medias, Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu.

Anexam prezentului raport hotararea adoptata, respectiv Hotararea nr. 1/2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Dafora S.A prin care s-a aprobat numirea domnului Calburean Mircea in functia de administrator special al societatii.

 

 

        Cu stima,

                                                      

Presedinte de sedinta,                       

Calburean Gheorghe                                     

 

 

 

 

 HOTARAREA nr.1 / 26.01.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale Legii nr. 24/2017 privind piata de capital si ale Regulamentului ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Dafora S.A. convocata si intrunita statutar la data de 26.01.2023, la sediul societatii din Medias, Piata Regele Ferdinand I nr. 15, judetul Sibiu, ora 11 a.m., in prezenta actionarilor care detin 500.768.691 actiuni, adica 49,9608 % din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, emite urmatoarea:

H O T A R A R E

 

Art. 1. Se ia act de renuntarea la mandatul de administrator special al societatii inaintata de catre dl. Calburean Gheorghe, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 49,9608 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati.

Art. 2. Se aproba, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 49,9608 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati, numirea d-lui Calburean Mircea  in functia de administrator special al DAFORA S.A., in temeiul art. 52 si urmatoarele din Legea nr. 85/2014. Administratorul special nu va fi remunerat.

Domnul Calburean Mircea este domiciliat in Medias, judetul Sibiu si este de profesie economist.

Se aproba actualizarea in mod corespunzator a Actului Constitutiv, acesta urmand sa fie semnat de catre administratorul special Calburean Mircea.

Art. 3. Se aproba in unanimitate data 14.02.2023 ca fiind data de inregistrare.

 

  

Presedinte de sedinta,                              Administrator judiciar,

Calburean Gheorghe                                CITR Filiala Cluj SPRL,

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.