Stiri Piata


CONPET SA - COTE

Completarea ordinii de zi a AGOA din data de 17(20).02.2023

Data Publicare: 31.01.2023 17:36:23

Cod IRIS: B5BDA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 4398/ 31.01.2023

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 5/ 2023

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

31.01.2023

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat: conform art. 234 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:

Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A) CONPET S.A. convocata pentru data de 17.02.2023 - prima convocare/ 20.02.2023 - a doua convocare, ora 10:00, la sediul social al societatii, situat in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3. Data de referinta a adunarii este 08.02.2023. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru adunare este 10.03.2023. Stabilirea datei de 09.03.2023 ca ex-date aferenta A.G.O.A.

Completarea ordinii de zi a convocatorului A.G.O.A. a avut loc ca urmare a primirii unei solicitari din partea Ministerului Energiei, in numele Statului Roman, care este actionar al societatii CONPET S.A. (detinand un numar de actiuni ce reprezinta 58,7162% din capitalul social al societatii), in legatura cu introducerea a trei puncte pe ordinea de zi a adunarii generale (pozitiile nr. 4, 5 si 8 aferente ordinii de zi completata), respectiv:

“1. Aprobarea profilului consiliului de administratie.

 2. Aprobarea profilului candidatului pentru pozitia de membru in consiliul de administratie.

 3. Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a remuneratiei membrilor neexecutivi ai Consililui de Administratie, ca fiind egala cu de 1,36 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de Societate (cod CAEN 49), la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.”

Ordinea de zi initiala a A.G.O.A. din data de 17.02.2023 - prima convocare/ 20.02.2023 - a doua convocare, se completeaza in consecinta, cu renumerotarea corespunzatoare a punctelor aferente acesteia, rezultand urmatoarea:

 

Ordine de zi:

1. Alegerea unui secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.).

2. Aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2023.

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii CONPET S.A. pentru anul 2023, insotit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5.

4. Aprobarea profilului consiliului de administratie.

5. Aprobarea profilului candidatului pentru pozitia de membru in consiliul de administratie.

6. Numirea unor administratori provizorii ai societatii, avand in vedere vacantarea posturilor de membru in Consiliul de Administratie incepand cu data de 22.02.2023, ca urmare a incetarii mandatelor prin expirarea duratei acestora. Durata mandatului administratorilor provizorii va fi de maxim 4 luni, incepand cu data de 22.02.2023 si pana la data de 21.06.2023 (inclusiv), in conformitate cu prevederile cu prevederile art. 641, alin. (5) din OUG nr. 109/2011, sau pana la finalizarea procedurii de recrutare si selectie prevazuta in O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, daca aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de catre A.G.O.A.

7. Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a remuneratiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie, ca fiind egala cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de Societate (cod CAEN 49), la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

8. Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a remuneratiei membrilor neexecutivi ai Consililui de Administratie, ca fiind egala cu de 1,36 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de Societate (cod CAEN 49), la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

9. Aprobarea contractului de mandat ce se va incheia cu administratorii provizorii numiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

10. Aprobarea desemnarii reprezentantului Ministerului Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii provizorii numiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

11. Aprobarea datei de inregistrare 10.03.2023 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 09.03.2023.

12. Imputernicirea Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea Hotararii A.G.O.A. si a Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuarii formalitatilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova privind inregistrarea administratorilor provizorii si publicarea Hotararii A.G.O.A. in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane din cadrul societatii mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexam prezentului raport curent Convocatorul A.G.O.A. pentru data de 17.02.2023/ 20.02.2023 continand ordinea de zi completata.

 

 

 

 

Director General

ing. Dorin TUDORA 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.