Stiri Piata


COMPA S. A. - CMP

Perioada inchisa 27.01.2023 -27.02.2023

Data Publicare: 26.01.2023 15:57:06

Cod IRIS: 0577D

Catre

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA               - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI                                                   - Piata Reglementata

 

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

 

Data raportului                                                                                  26.01.2023

Denumirea entitatii emitente                                                          COMPA S. A.

Sediul social                                                                                        Sibiu, str.Henri Coanda nr. 8, CP 550234

Numarul de telefon / fax                                                                 0269 237 878; 0269 237 770

Codul unic de inregistrare                                                               RO 788767

Numar de ordine in Registrul Comertului                                   J 32 / 129 / 1991

Capital social subscris si varsat                                                      21.882.103,8 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard, (simbol CMP)

Cod LEI                                                                                                 315700EXV87GJDVUUA14

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc in legatura cu societatea si care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra pretului valorilor mobiliare sau asupra detinatorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fara a se limita, la urmatoarele:

...

e)            ALTE EVENIMENTE: ANUNTAREA UNEI PERIOADE INCHISE TRANZACTIONARII – 27 ianuarie – 27 februarie 2023

In conformitate cu prevederile Regulamentul (UE)  nr. 596/2014 al Parlamentul European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piata (Regulamentul privind abuzul de piata) – art. 19 alin. (11), precum si in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata – art. 249 alin. (1) , Compa S.A. informeaza actionarii cu privire la viitoarea perioada inchisa tranzactionarii.

Intre 27 ianuarie 2023 – 27 februarie 2023, persoanele care exercita responsabitati de conducere in cadrul societatii Compa S.A., precum si perosanele care au acces la informatii privilegiate in cadrul societatii nu deruleaza nicio tranzactie in nume propriu sau in contul unui tert, direct sau indirect, cu privire la actiunile Compa (simbol CMP) sau cu privire la alte instrumente financiare legate de acestea in timpul unei perioade inchise de 30 de zile calendaristice inainte de anuntarea rezultatelor financiare anuale preliminare pentru anul 2022.

 

Data de sfarsit a perioadei inchise de 30 de zile este data la care se face anuntul, respectiv 27 februarie 2023, dupa publicarea anuntului.

Aceasta perioada inchisa se datoreaza faptului ca in data de 27 februarie 2023, Compa S.A. va publica rezultatele financiare anuale preliminare pentru anul 2022.

 

Presedinte CA / Director General,                                 Vicepresedinte Consiliu de Administratie                                    

Ioan DEAC                                                                                           Ioan Miclea        

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.