Stiri Piata


CASA ALBA - INDEPENDENTA SA SIBIU - CAIN

Hotarari AGA O 28.11.2023

Data Publicare: 28.11.2023 13:03:39

Cod IRIS: FC2EA

 

SOCIETATEA CASA ALBA - INDEPENDENTA S.A.

SIBIU, Str. Ocnei nr. 33

Adresa de corespondenta: Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.152-154, Biroul nr.6

Tel:0728855600,0741618015

E-mail: cainindependenta@gmail.com

R.C.:  J32/48/2008      CIF:  RO 23058338

Capital social: 3.666.822,50 lei

Nr. 172/28.11.2023

 

 

 

 

RAPORT CURENT

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE

LEGII 24/2017 SI REGULAMENTULUI  A.S.F. NR.5/2018

 

 

 

            Data raportului: 28.11.2023

            Denumirea entitatii emitente: CASA ALBA INDEPENDENTA SA Sibiu

            Sediul social: Sibiu, str.Ocnei nr.33

            Adresa de corespondenta : Sibiu, str. Stefan cel Mare nr. 152 – 154, Birou nr.6

            Forma juridica : societate pe actiuni

            Nr. telefon:  0741618015; 0728855600

            Cod CAEN: 6820

            Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 23058338

            Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/48/2008

            Codul LEI : 2549000AC5ZNYC5LC698

            Capitalul social subscris si varsat :3.666.822.50 lei

            Actiunile societatii se tranzactioneaza pe BVB – Piata SMT

 

 

 Eveniment important de raportat :

 

Hotararile Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor din data de 28.11.2023

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii CASA ALBA INDEPENDENTA  S.A, intrunita in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si cu dispozitiile Actului constitutiv al Societatii actualizat, in sedinta din data de 28.11.2023, ora 12,00 ce a avut loc la sediul societatii din Sibiu, str. Stefan cel Mare  nr.152 - 154, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 1.307.835 actiuni, reprezentand 89,1668% din totalul actiunilor de 1.466.729, detinand  1.307.835 drepturi de vot, reprezentand 89,1668 %  din totalul drepturilor de vot, la prima convocare, a adoptat, in unanimitate de voturi, urmatoarele

 

 

 

 

H O T A R A R I

           

             Punctul 1

             Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.

             Nr.de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,1668 % din  capitalul social

             voturi VALABIL EXPRIMATE :  1.307.835                                                                                

voturi PENTRU                          1.307.835                 

voturi IMPOTRIVA                                   0        

voturi ABTINERI                                       0        

              voturi ANULATE                                      0

           

            Punctul 2

Aproba programul de investitii pentru exercitiul financiar 2024.

            Nr.de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,1668 % din capitalul social

 

             voturi VALABIL EXPRIMATE :  1.307.835                                                                                

voturi PENTRU                         1.307.835                 

voturi IMPOTRIVA                                  0        

voturi ABTINERI                                      0        

             voturi ANULATE                                      0

 

Punctul 3

 

          Desemneaza pe domnul Staneci Ion, avand functia de director general, sa indeplineasca   formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii General Ordinare a Actionarilor.

          Nr.de actiuni pentru care s-au exprimat voturile valabile reprezentand 89,1668 %  din  capitalul social

               voturi VALABIL EXPRIMATE :  1.307.835                                                                              

  voturi PENTRU                         1.307.835                 

  voturi IMPOTRIVA                                  0       

  voturi ABTINERI                                      0       

               voturi ANULATE                                      0

 

 

                                                                                                                                                                           Administrator unic

 

                                                                                                                                                                        Teodorescu Constantin

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.