Stiri Piata


BURSA DE VALORI BUCURESTI SA - BVB

Litigii

Data Publicare: 13.11.2018 11:15:10

Cod IRIS: 5E586

Nr. 4658/13.11.2018

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

            Fax: 021- 659.60.51

            BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

            Fax: 021- 256.92.76

De la:    BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 13.11.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005

Capital social subscris si varsat inregistrat la ORC: 80.492.460 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata Reglementata - Categoria Premium (simbol de piata BVB)

 

Evenimente importante de raportat: litigii in care este implicata Societatea

 

Nr crt

Nr. dosar

Instanta competenta

Obiect

Parti implicate

Stadiu procesual /

Observatii

1.

16733/302/2018

Judecatoria sectorului 5 Bucuresti

Actiune in raspundere delictuala

Reclamant: Radu Bugica

 

Parati:

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Bursa de Valori Bucuresti

Fond

La termenul din data de 9.11.2018, instanta de judecata:

- a respins ca neintemeiata exceptia invocata de parata Autoritatea de Supraveghere Financiara a lipsei calitatii sale procesuale pasive;

- a respins ca neintemeiata exceptia invocata de parata Bursa de Valori Bucuresti a prescriptiei extinctive a dreptului material la actiune al reclamantului;

- a respins ca neintemeiata cererea de chemare in judecata, avand ca obiect actiune in raspundere delictuala, formulata de reclamantul Radu Bugica, in contradictoriu cu paratele Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti;

- a luat act de imprejurarea ca parata Autoritatea de Supraveghere Financiara nu a inteles sa solicite cheltuieli de judecata; 

- obliga reclamantul la plata in favoarea paratei a sumei de 4.973,19 lei cu titlu de cheltuieli de judecata constand in onorariu de avocat.

Cu drept de apel, in termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti.

 

Adrian Tanase

Director General

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.