Stiri Piata


BURSA DE VALORI BUCURESTI SA - BVB

Decizie ASF modificare autorizatie BVB operator de piata

Data Publicare: 05.10.2017 18:26:59

Cod IRIS: AB630

Catre:   AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

            Fax: 021- 659.60.51

 

             BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

             Fax: 021- 256.92.76

 De la:   BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

 

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 05.10.2017

Denumirea entitatii emitente: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005

Capital social subscris si varsat: 76.741.980 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni (simbol de piata BVB)

 

Evenimente importante de raportat:  Modificarea autorizatiei de operator de piata BVB ca urmare a majorarii capitalului sau social

 

Societatea BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „Societatea” sau „BVB”) informeaza ca, in data de 05.10.2017, a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) Autorizatia modificarii autorizatiei de functionare a operatorului de piata BVB ca urmare a majorarii capitalului social de la 76.741.980 lei la 80.492.460 lei, ca rezultat al fuziunii dintre BVB (societate absorbanta) si SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A. (SIBEX, societate absorbita), autorizatia fiind prezentata atasat.

Facem precizarea ca valoarea finala a majorarii de capital social al Societatii, ca urmare a fuziunii prin absorbtie cu SIBEX , rezultata in urma implementarii operatiunilor prevazute in Proiectul de Fuziune si aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BVB nr. 1/12.04.2017, precum si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIBEX nr. 1/20.04.2017, a fost aprobata prin Hotararea Consiliului de Administratie al BVB nr. 45/30.05.2017 (a se vedea raportul curent din 30.05.2017).

Societatea va face in continuare demersurile necesare pentru inregistrarea majorarii de capital social al Societatii si a implementarii fuziunii prin absorbtie cu SIBEX la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

 

Marius-Alin Barbu

Director General Adjunct  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.