Stiri Piata


BURSA DE VALORI BUCURESTI SA - BVB

Rezultate financiare trim 1 2018

Data Publicare: 09.05.2018 8:30:10

Cod IRIS: 23E79

 

REZULTATE FINANCIARE TRIMESTRUL 1, 2018

 

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a incheiat primul trimestru cu o crestere de 12,4% a indicelui BET, principalul indice al pietei de capital locale care include cele mai tranzactionate 13 companii, dupa ce la jumatatea lunii martie a atins un nivel de 8.816 puncte, maximul ultimilor 11 ani. Cresterea inregistrata de bursa de la Bucuresti este cea mai mare din randul indicilor principali ai burselor din Uniunea Europeana, potrivit datelor Reuters, in conditiile in care doar 9 piete europene au avut indicii principali pe plus dupa primele trei luni ale anului.

Activitatea de tranzactionare a inregistrat o crestere semnificativa in primul trimestru din 2018. Valoarea totala a tranzactiilor realizate pe toate pietele a depasit 3,7  mld. lei, in crestere cu 30% fata de acelasi trimestru al anului anterior.

Pe piata reglementata au fost realizate tranzactii cu actiuni de 3,52 miliarde lei. Valoarea medie zilnica a fost de 53,68 milioane lei, in crestere cu 24% fata de primul trimestru al anului anterior.

Capitalizarea bursiera a companiilor romanesti a depasit 21,5  miliarde  euro la finalul lunii trecute, in timp ce capitalizarea tuturor companiilor listate pe piata reglementata a BVB s-a apropiat de 39  miliarde  euro in ultima sedinta de tranzactionare a lunii martie.

Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, activitatea desfasurata de Depozitarul Central in primul trimestru al anului 2018 a crescut in ceea ce priveste operatiunile de decontare locala, in special pe seama cresterii volumelor tranzactionate la BVB (crestere cu 33% fata de T1 2017) si a cresterii portofoliului administrat (crestere cu 14% in T1 2018 fata de T1 2017 de la 37,14 mld. lei la 42,30 mld. lei). De asemenea,  veniturile obtinute din activitatea de registru au crescut cu 31% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cresterea datorata evolutiei veniturilor incasate din serviciile prestate pentru emitenti, precum si ca urmare a incheierii unor noi contracte de registru. Astfel veniturile operationale ale Depozitarului Central au crescut pe total cu 21% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Grupul BVB a inregistrat o crestere cu 61% a profitului operational consolidat in primul trimestru al anului 2018 pana la valoarea de 4,77 mil. lei (T1.2017: 2,96 mil. lei), in conditiile cresterii semnificative a activitatii de tranzactionare, pe fondul unui inceput de an foarte bun.

Veniturile operationale ale Grupului BVB au inregistrat o crestere cu 29% in primele trei luni ale anului fata de perioada similara a anului 2017, pana la un nivel de 11,90 mil. lei (T1.2017: 9,19 mil. lei), crestere determinata in principal de cresterea valorii totale a tranzactiilor derulate pe pietele BVB.

Veniturile generate de BVB, reprezentand segmentul de tranzactionare al Grupului, au fost de 8,13 mil. lei in primul trimestru al anului 2018 (excluzand tranzactiile intra-grup), in crestere cu 35% fata de primul trimestru al anului 2017 ( T1.2017: 6,03 mil. lei).

Veniturile din segmentul de post-tranzactionare ale primului trimestru al anului 2018, respectiv 2,64 mil. lei (excluzand tranzactiile intra-grup), au crescut cu 17% fata de aceeasi perioada din anul 2017, pe fondul cresterii activitatii de tranzactionare a BVB, care a generat o majorare cu peste 31% a veniturilor din decontare locala, precum si a cresterii cu 11% a veniturilor din admiterea si mentinerea participantilor la sistemul de compensare-decontare si al custozilor.

Cheltuielile operationale consolidate au cumulat 7,13 mil. Lei, inregistrand o crestere cu 14% fata de primele trei luni ale anului trecut ( T1 2017: 6,23 mil. lei), cu mult sub nivelul de crestere al veniturilor. Cresterea cheltuielilor de personal in perioada de raportare de la 3,50 mil. lei in T1 2017 la 4,13 mil. lei in T1 2018 se datoreaza, in principal, aplicarii incepand cu anul 2018 a unei noi politici de recunoastere trimestriala a cheltuielilor estimate privind beneficiile acordate fata de T1 2017 cand nu au fost estimate astfel de cheltuieli. Implementarea Planului de alocare actiuni (SOP) aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor in luna Aprilie 2017 a permis, in conformitate cu prevederile IFRS 2, estimarea cheltuielilor cu beneficiile acordate in instrumente financiare de la inceputul anului 2018. In T1 2018, conform bugetului anului 2018, au fost inregistrate estimari ale cheltuielilor cu beneficiile acordate in instrumente financiare conform SOP si alte cheltuieli, in vederea implementarii in cursul anului 2018 a politicii de remunerare la nivelul managementului si angajatilor BVB. Cresteri au fost inregistrate si la nivelul  cheltuielilor cu serviciile prestate de terti, generate in principal de cresterea cheltuielilor de promovare, dar si in Alte cheltuieli operationale, pe fondul cresterii cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe.

Veniturile financiare din primul trimestru al anului 2018, in crestere cu 15%, au fost obtinute in principal din dobanzile aferente activelor financiare plasate in titluri de stat si depozite bancare atingand valoarea de 0,67 mil.lei (T1 2017: 0,58 mil. lei). Veniturile financiare nete, in suma de 0,21 mil Lei, au inregistrat o scadere cu 53% (T1.2017: 0,45 mil.lei), pe fondul inregistrarii diferentelor nefavorabile nerealizate de curs valutar din reevaluarea instrumentelor financiare in valuta ( USD) de 0,46 mil. Lei, fata de aceeasi perioada a anului 2017 cand diferentele nefavorabile au fost de 0,15 mil. lei.

Profitul net consolidat obtinut in T1 de 4,03 mil. lei, a avansat cu 42% fata de rezultatul net obtinut in aceeasi perioada a anului anterior (T1.2017: 2,83 mil. lei) cu o marja neta de 35%, rezultat obtinut in proportie de 93% din segmentul de tranzactionare al Grupului.

Ca urmare a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Depozitarului Sibex SA  din data de 15.02.2018, de lichidare si radiere  a societatii, informatiile financiare aferente filialei Depozitarul Sibex SA (consolidata incepand cu 29/12/2017 ca urmare a fuziunii prin absorbtie) sunt prezentate separat, ca activitati intrerupte, conform prevederilor IFRS 5.

 

Principalii indicatori financiari si operationali

Rezultate financiare consolidate – Grup BVB (mil. lei, daca nu este specificat altfel)

 

 

 

 

 

 

Trim. 1 2018

Trim. 1 2017

Variatie (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri operationale

 

 

 

 

 

11,90

9,19

29%

Cheltuieli operationale

 

 

 

 

 

(7,13)

(6,23)

14%

Profit operational

 

 

 

 

 

4,77

2,96

61%

Venit/(Cheltuieli) net(e) financiar(e)

 

 

 

 

 

0,21

0,45

-53%

Profit inainte de impozitare

 

 

 

 

 

4,98

3,41

46%

Profitul din activitati continue

 

 

 

 

 

4,18

2.83

48%

Profitul/(pierderea) din activitati intrerupte

 

 

 

 

 

(0,15)

-

-

Profitul perioadei

 

 

 

 

 

4,03

2,83

42%

Total rezultat global

 

 

 

 

 

4,03

2,95

37%

Profit net atribuibil actionarilor (lei/actiune)

 

 

 

 

 

0,4941

0,3623

36%

 

 

Indicatori de profitabilitate – Grup BVB (%)

 

 

 

 

 

 

Trim. 1 2018

Trim. 1 2017

Variatie (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marja operationala

 

 

 

 

 

40%

33%

-

Marja neta

 

 

 

 

 

35%

31%

-

Rentabilitatea capitalului

 

 

 

 

 

3,2%

2,6%

-

* Indicatori calculati pe baza rezultatelor financiare consolidate

 

 

Rezultate financiare individuale –  BVB,  (mil. lei, daca nu este specificat altfel), inclusiv tranzactiile intra-grup

 

 

 

 

 

 

Trim. 1 2018

Trim. 1 2017

Variatie (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri operationale

 

 

 

 

 

8,21

6,11

34%

Cheltuieli operationale

 

 

 

 

 

  (3,82)

  (3,39)

13%

Profit operational

 

 

 

 

 

4,39

2,72

61%

Venit/(Cheltuieli) net(e) financiar(e)

 

 

 

 

 

0,16

0,40

-59%

Profit inainte de impozitare

 

 

 

 

 

4,44

3,12

42%

Profitul perioadei

 

 

 

 

 

3,72

2,61

42%

 

 

Indicatori operationali – segment tranzactionare (mil. lei, toate pietele)

Valoare tranzactii

 

 

 

 

 

Trim. 1 2018

Trim. 1 2017

Variatie (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiuni, unitati, drepturi*

 

 

 

 

 

3.563

2.754

29%

Certificate

 

 

 

 

 

88

95

-8%

Titluri cu venit fix*

 

 

 

 

 

129

54

137%

Total

 

 

 

 

 

3.780

2.904

30%

Medie zilnica (actiuni)**

 

 

 

 

 

53,68

43,41

24%

* Inclusiv oferte     **Valoare pentru Piata Reglementata

 

Indicatori operationali – segment post-tranzactionare si registru

 

Trim. 1 2018

Trim. 1 2017

Variatie (%)

 

 

 

 

Nr. societati cu care Depozitarul are contract de administrare registru

907

880

3%

Nr. operatiuni rezultate din evenimente corporative ale emitentilor

230

159

45%

Decontare locala

 

 

 

Valoare tranzactii decontate pe baza neta (mld. lei)

8,84

6,53

35%

Valoare tranzactii decontate pe baza bruta (mld. lei)

1,20

0,88

36%

Decontare pe platforma T2S (euro)

 

 

 

Valoare tranzactii decontate pe baza bruta (mil. eur)

2,01

-

-

 

Statistici actiunea BVB, societate mama (lei, daca nu este specificat altfel)

 

 

 

 

 

 

Trim. 1 2018

Trim. 1 2017

Variatie (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pret inchidere (e-o-p)

 

 

 

 

 

28,20

30,50

-8%

Pret mediu ponderat

 

 

 

 

 

28,54

29,91

-5%

Maxim (intraday)

 

 

 

 

 

30,70

32,50

-6%

Minim (intraday)

 

 

 

 

 

27,30

27,70

-1%

Total rulaj (mil. lei)

 

 

 

 

 

11,31

5,42

108%

Rulaj mediu zilnic (mil. lei)

 

 

 

 

 

0,18

0,09

112%

 

 

 

 

                                                                                                                   

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.