Stiri Piata


ATELIERELE CFR GRIVITA SA BUCURESTI - ATRD

Raport trim 3 2023

Data Publicare: 29.11.2023 7:44:00

Cod IRIS: 5CB8C

Atelierele CFR Grivita S.A.

Calea Grivitei nr.359

Sector 1 Bucuresti

CUI – 1555026

J40/9717/1992

 

RAPORTUL TRIMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

conform

REGULAMENTULUI A.S.F. Nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare

si operatiuni de piata

 

Data raportului: 29.11.2023

Denumirea societatii: Atelierele CFR Grivita S.A.

Sediul social: Bucuresti , Calea Grivitei nr. 359 , Sector 1.

Numar telefon/fax: 021.224.09.13/021.224.17.36

Cod unic de intregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1555026

Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J40/9717/1992

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: ATS-BVB , categorie AeRO

simbolul - ATRD

Capital social subscris si varsat: 6.379.662,50 lei

 

1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

1.1 Analiza situatiei economico – financiara pe trimestrul III 2023 .

Structura si evolutia elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii ale societatii, se prezinta astfel:

 

  1. a) Bilant

 

Elemente de bilant

01.01.2023

30.09.2023

A. Active imobilizate – total, din care:

23.023.871

23.580.047

  • Imobilizari necorporale

15.093

18.518

  • Imobilizari corporale

16.623.347

17.001.412

  • Imobilizari financiare

 

6.385.431

6.560.117

 

B. Active circulante – total, din care:

92.673.025

91.898.597

  • Stocuri

30.380.960

31.821.583

  • Creante

16.558.863

21.448.594

  • In vestitii pe termen scurt

0

 

27.000.000

  • Casa si conturi la banci

45733202

11.628.420

C. Cheltuieli in avans

13004

102.908

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an

13004

102.908

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an

 

-

D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

20.382.649

13.380.927

E. Active circulante nete / Datorii curente nete

72.303.380

78.620.578

F. Total Active minus datorii curente

95.327.251

102.200.625

G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

0

 

0

 

H. Provizioane

1.078.980

513.630

I. Venituri in avans , din care:

-

-

- Subventii pentru investitii

-

-

- Venituri inregistrate in avans

-

-

J. Capital si Rezerve

 

 

I .Capital

6.379.663

6.379.663

  • Capital subscris varsat

6.379.663

6.379.663

II. Prime de capital

168.847

168.847

III. Rezerve din reevaluare

7.592.927

7.592.927

IV. Rezerve

19.198.242

19.198.242

V. Profitul sau pierderea reportata

44.475.899

 

60.908.591

VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar

16.432.693

7.438.724

Repartizarea profitului   (ct.129)

0

0

Capitaluri proprii -total

94.248.271

101.686.995

Capitaluri -total

94.248.271

101.686.995

 

Activul bilantier are urmatoarea structura:

Elemente de activ

01.01.2023

30.09.2023

A.Active imobilizate

23.023.871

23.580.047

B.Active circulante

92.673.025

91.898.597

C.Cheltuieli inregistrate in avans

13.004

102.908

Total active

115.709.900

115.581.552

 

Pasivul bilantier are urmatoarea structura :

Elemente de pasiv

01.01.2023

30.09.2023

D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

20.382.649

13.380.927

G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

 

 

H. Provizioane

1.078.980

513.630

I. Venituri in avans

0

0

J. Capital si Rezerve

94.248.271

101.686.995

Total pasive

115.709.900

115.581.552

 

 

 

1.b) Contul de profit si pierdere

Atelierele CFR Grivita  SA a incheiat trimestrul III 2023 cu o cifra de afaceri de 45.935.919 lei.

 

VENITURILE

Veniturile totale realizate in trimestrul III 2023 au inregistrat o valoare de 55.327.567 lei, fiind constituite astfel:

- Venituri din exploatare, in suma de 53.551.901 lei, 

- Veniturile financiare, in suma de 1.775.666 lei

 

CHELTUIELILE

Cheltuielile totale ale trimestrul III 2023 sunt in suma de 46.520.932  lei, fiind formate din:

- Cheltuieli din exploatare in suma de 46.413.635 lei;

- Cheltuieli financiare in suma de 107.297 lei.

Trimestrul III 2023 s-a incheiat cu un profit brut de 8.806.635 lei.

Situatia comparativa a contului de profit si pierdere

                                                                                                                             lei

INDICATORI

30.09.2022

30.09.2023

Cifra de afaceri

35.228.416

45.935.919

Venituri din exploatare

38.085.246

53.551.901

Cheltuieli din exploatare

34.411.115

46.413.635

Rezultat din exploatare

3.674.131

7.138.266

Venituri financiare

266.746

1.775.666

Cheltuieli financiare

162.535

107.297

Rezultat financiar

104.211

1.668.369

Venituri extraordinare

0

0

Cheltuieli extraordinare

0

0

Rezultat extraordinar

0

0

Venituri totale

38.351.992

55.327.567

Cheltuieli totale

34.573.650

46.520.932

Rezultatul brut al exercitiului

3.778.342

8.806.635

 

  1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

 

2.1. Elementele ce ar putea afecta lichiditatea societatii sunt legate de contextul mediului economic si anume:

- nerespectarea scadentelor de plata convenite in contractele comerciale de clientii semnificativi ai companiei;

- fluctuatiile pietei valutare;

- cresterea preturilor la materii prime, materiale consumabile, servicii, etc.;

- cresterea costurilor cu forta de munca.

 

 

 

 

Nivelul indicatorilor economico – financiari exprima eficacitatea activitatii desfasurate in

Trimestrul III 2023 si se prezinta astfel:

 

 

Denumire indicator / mod calcul

30.09.2023

1. Indicatorul lichiditatii curente

( Active curente/Datorii curente )

92.001.505/13.380.927=6.87

2. Indicatorul  lichiditatii imediate

( Active curente- stocuri/Datorii curente )

(92.001.505-31.821.583)/13.380.927=4.49

3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

(Cifra de afaceri/ active imobilizate )

45.935.919/23.580.047=1.94

 

Indicatorul lichiditatii curente are o valoare de 6.87 si arata faptul ca activele curente

ofera garantia acoperii datoriilor curente ale companiei.

 

 

                     Director General ,                                         Director Economic ,

                                                    

                   Ing. Alexandru Claudiu                                   Ec. Nicolescu Sanda                                      

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.