Stiri Piata


ARO-PALACE SA BRASOV - ARO

Hotarare AGOA 29.11.2023

Data Publicare: 29.11.2023 10:56:48

Cod IRIS: 3A9DE

ARO-PALACE S.A.

Bld. Eroilor nr. 27, Brasov, jud. Brasov, Romania
Tel: +40-268-477-664  –  Fax: +40-268-475-250

  office@aro-palace.ro – www.aro-palace.ro

 

 

Catre

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Raport curent

 

Raport curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii 24/2017 si Codului Bursei de Valori Bucuresti- SMT

 

Data raportului: 29.11.2023

Denumirea unitatii emitente: Societatea ARO-PALACE S.A

Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod postal 500030, Brasov, jud. Brasov, Romania.

Numar de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250

Cod unic de inregistrare fiscala: RO1102041

Numarul de inregistrare la Registrul Comertului: J08/13/1991

Capital subscris si varsat: 40.320.157,10 lei.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.01 din 29.11.2023.

Aro-Palace S.A. informeaza actionarii si publicul investitor asupra faptului ca Hotararea AGOA nr.01/29.11.2023 este pusa la dispozitia publicului spre consultare pe site-ul www.aro-palace.ro si, pe suport letric, la sediul societatii incepand cu data de 29.11.2023. De asemenea, Hotararea AGOA poate fi consultata si pe site-ul BVB accesand linkul de mai jos.

 

                                                                                   HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A

ACTIONARILOR Nr. 01 din 29 noiembrie 2023

 

            Adunarea generala ordinara a actionarilor Aro-Palace S.A., convocata pentru data de 29/30 noiembrie 2023, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, respectiv 29 noiembrie 2023, ora 10.00, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, asa cum rezulta din procesul verbal al sedintei, respectiv:

            Anuntul privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost publicat cu 30 de zile inainte de intrunire pe site-ul BVB, site-ul societatii si in “Monitorul Oficial” partea a IV-a nr. 4810/27.10.2023. Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor furnizati de Depozitarul Central SA la data de referinta, cu un cvorum de 96,11 % din capitalul social respectiv 387.530.100 actiuni din numarul total de 403.201.571 actiuni,

Dupa discutarea tuturor materialelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in temeiul art.111 din Legea nr. 31/1990,

 

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl. Tetcu Mircea-Adrian;

Articolul a fost aprobat cu 387.530.100 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,11 % din total drepturi de vot si 96,11 % capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.530.100   voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

 

Art.2. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024, propus de catre Consiliul de Administratie;

Articolul a fost aprobat cu 345.704.600 voturi “pentru”, reprezentand 85,74 % din totalul voturilor exprimate, 85,74 % din total drepturi de vot si 85,74% din capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.600  voturi “pentru”, 0  voturi “impotriva”, 41.825.500  abtineri si 0 voturi anulate.

 

Art.3. Se aproba planul de investitii pentru exercitiul financiar 2024, propus de catre Consiliul de Administratie, material publicat pe site-ul societatii, conform instructiunilor primite din partea actionarului Transilvania Investments Alliance S.A, mentionate in procesul verbal de sedinta;

Articolul a fost aprobat cu 345.704.600 voturi “pentru”, reprezentand 89,63 % din totalul voturilor exprimate, 85,74% din total drepturi de vot si 85,74 % din capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.600 voturi “pentru”, 41.825.500 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

 

Art.4. Se aproba mentinerea remuneratiilor cuvenite administratorilor pentru anul 2024 la nivelul celor stabilite pentru exerctiul financiar 2023, conform instructiunilor primite din partea actionarului Transilvania Investments Alliance S.A, mentionate in procesul verbal de sedinta;

Articolul a fost aprobat cu 345.704.600 voturi “pentru”, reprezentand 85,74 % din totalul voturilor exprimate, 85,74 % din total drepturi de vot si 85,74% din capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 345.704.600  voturi “pentru”, 0  voturi “impotriva”, 41.825.500  abtineri si 0 voturi anulate.

 

Art.5. Se aproba imputernicirea domnului Socaciu Silviu sa efectueze formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararilor adoptate.

Articolul a fost aprobat cu 387.530.100 voturi “pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 96,11 % din total drepturi de vot si 96,11 % din capital social. Voturile au fost inregistrate astfel: 387.530.100   voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva”, 0 abtineri si 0 voturi anulate.

            Prezenta hotarare face parte integranta din procesul verbal intocmit de comisia numita in acest sens si va fi data publicitatii conform dispozitiilor legale, privind informarea continua a actionarilor.

            Aceasta hotarare, adoptata cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului Brasov pentru a fi mentionata si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a prin grija directorului general al societatii.

 

                                                                                             PRESEDINTE DE SEDINTA AL A.G.O.A ARO-PALACE S.A.

                                                                        VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ARO-PALACE S.A.

                                                                                                                              DANIELA FLOREA

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.