Stiri Piata


IMOTRUST SA ARAD - ARCV

Calendar financiar 2023

Data Publicare: 23.01.2023 18:00:15

Cod IRIS: DD721

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata actualizata si a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului 23.01.2023

Denumirea emitentului IMOTRUST S.A.

Sediul social  Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud. Arad

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 1680630

Numar de ordine in registrul comertului J02/541/1991

Capital social subscris si varsat  55.561.326,80 Ron

Piata reglementata/Sistemul multilateral de tranzactionare/Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRo

 

Alte evenimente

 

Societatea IMOTRUST S.A., persoana juridica romana, cu sediul in mun. Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud. Arad, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Arad, sub numarul J2/541/1991, C.U.I. RO 1680630, reprezentata prin Presedinte al Consiliului de Administratie dna. Berar Luisa Maria, in calitate de emitent,  va comunicam prin prezentul raport Calendarul exercitiului financiar al anului 2023 al Societatii, conform prevederilor art. 223 si art. 247 din Reg. ASF 5/2018, in care sunt cuprinse datele calendaristice pentru:

 

NR. CRT.

                          EVENIMENT

                 DATA

1.

Adunarea Generala a Actionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare aferente exercitiului financiar al anului 2022

26.04.2023 – prima convocare

27.04.2023 – a doua convocare

2.

Prezentarea si publicarea  raportului anual si a rezultatelor financiare pentru anul 2022

28.04.2023

3.

Pezentarea si publicarea raportului trimestrial pentru trimestrul I, anul 2023

30.05.2023

4.

Prezentarea si publicarea raportului semestrial si a rezultatelor financiare pentru semestrul I, anul 2023

18.08.2023

5.

Pezentarea si publicarea raportului trimestrial pentru trimestrul III, anul 2023

29.11.2023

 

In cazul aparitiei unor modificari ale datelor precizate, cauzate de modificari legislative sau de alta natura, noile date propuse vor fi comunicate in timp util.

 

IMOTRUST S.A.

Presedinte al Consiliului de Administratie

prin Berar Luisa Maria Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.