Stiri Piata


2PERFORMANT NETWORK SA - 2P

Numirea presedintelui CA

Data Publicare: 31.01.2023 12:33:58

Cod IRIS: 5D178

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

           Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Raport curent nr. 09/2023

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni

de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de

piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

 

Data raportului

31.01.2023

Denumirea societatii

2Performant Network S.A.

Sediul social

Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, Bucuresti, Romania

Telefon

+40 374 996 354

E-mail

investors@2performant.com

Cod Unic de Inregistrare

26405652

Nr. Reg. Com.

J40/493/2010

Capital social subscris si varsat

1.239.926 lei

Numar de actiuni

12.399.260

Simbol

2P

Piata de tranzactionare

SMT AeRO Premium

 

Evenimente importante de raportat: Numirea presedintelui CA

Conducerea 2Performant Network S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza actionarii cu privire la Decizia Consiliului de Administratie nr. 2 din data de 30.01.2023, prin intermediul careia Consiliul de Administratie al Companiei l-a numit pe domnul Dorin-Cristian Boerescu in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Decizia Consiliului de Administratie este anexata acestui Raport Curent.

 

DIRECTOR GENERAL

Dorin Boerescu


 

 

2PERFORMANT NETWORK S.A.

Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8

Cladirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sectorul 3, Bucuresti, Romania

J40/493/2010, CUI 26405652, EUID: ROONRC. J40/493/2010,

capital social subscris si integral varsat: 1.239.926 RON

(„Societatea”)

2PERFORMANT NETWORK S.A.

6-8 Corneliu Coposu Boulevard

Unirii View Building, Floor 2, (office) ResCo-working09, 3rd District, Bucharest, Romania

J40/493/2010, Sole Registration Code 26405652, EUID: ROONRC.J40/493/2010,

subscribed and fully paid-in share capital:

RON 1,239,926

(the “Company”)

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF

2PERFORMANT NETWORK S.A.

2PERFORMANT NETWORK S.A.

Nr. 2 din data de 30 ianuarie 2023

No. 2 dated 30 January 2023

Sedinta membrilor Consiliului de Administratie al Societatii („Consiliul de Administratie”), in prezenta tuturor membrilor sai, respectiv dl. Dorin-Cristian Boerescu, dl. Iulian-Florentin Circiumaru si dna. Anda-Irina Patzelt,

The meeting of the members of the Board of Directors (the “Board of Directors”) of the Company, with the attendance of all its members, respectively Mr. Dorin-Cristian Boerescu, Mr. Iulian-Florentin Circiumaru and Mrs. Anda-Irina Patzelt

s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”) si ale actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”) in data de 30 ianuarie 2023.

was held in accordance with the provisions of Companies Law no. 31/1990, republished, as further amended and supplemented (the “Companies Law”) and of the Company’s articles of association (the “Articles of Association”) on 30 January 2023.

Constatand indeplinirea tuturor conditiilor prevazute de legislatia din Romania si de Actul Constitutiv al Societatii pentru validitatea acestei sedinte a Consiliului de Administratie si pentru luarea de hotarari,

Ascertaining the fulfillment of all requirements under the Romanian legislation and the Company’s Articles of Incorporation for the validity of this meeting of the Board of Directors and for passing resolutions,

HOTARASTE IN UNANIMITATE DUPA CUM URMEAZA:

UNANIMOUSLY RESOLVES AS FOLLOWS:

         1.         Numirea dlui. Dorin-Cristian Boerescu, cetatean roman, [date personale de identificare confidentiale], in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 (doi) ani, incepand cu data prezentei hotarari, 30 ianuarie 2023, pana la data de 30 ianuarie 2025.

         1.         The appointment of Mr. Dorin-Cristian Boerescu, Romanian citizen, [confidential personal identification data], in capacity of president of the Board of Directors for a mandate of 2 (two) years, starting with the date of this resolution, 30 January 2023, and until 30 January 2025.

Dl. Dorin-Cristian Boerescu s-a abtinut de la vot cu privire la acest punct.

Mr. Dorin-Cristian Boerescu abstained from voting with respect to this item.

         2.          Consiliul de Administratie aproba desemnarea si imputernicirea fiecaruia dintre Dl. Dorin-Cristian Boerescu si Dna. Anda-Irina Patzelt („Reprezentantii”), actionand individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv prezenta decizie, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a deciziei, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii prezentei.

         2.         The Board of Directors approves the designation of each of Mr. Dorin-Cristian Boerescu and Ms. Anda-Irina Patzelt (the “Representatives”), acting individually, with the right to sub-delegate, in the name and on behalf of the Company, with full power and authority, to execute any documents, including the resolution of the Board, to file, to request the publication of this resolution in Part IV of the Official Gazette of Romania, to pick up any documents, as well as to fulfil any necessary formalities in front of the Trade Registry Office, as well as in front of any other authority, public institution, legal entities and individuals, as well as to carry out any acts for implementing and ensuring the opposability of the resolutions hereof.

Prezenta decizie a fost semnata astazi, data mentionata mai sus, in 3 (trei) exemplare originale, in limbile romana si engleza. In caz de discrepanta intre cele doua versiuni, versiunea in limba romana va prevala.

This Resolution has been signed today, the date mentioned above in 3 (three) original counterparts, in Romanian and English languages. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.

Presedintele de Sedinta / Chairman of the Meeting

Dorin-Cristian Boerescu

_____________

Membru al Consiliului de Administratie / Member of the Board of Directors

Anda-Irina Patzelt

_____________

Membru al Consiliului de Administratie / Member of the Board of Directors

Iulian-Florentin Circiumaru

_____________

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.