Market News


S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. - SNN

Report according art. 82 Law 24/2017

Release Date: 11/8/2018 11:13:54 AM

IRIS Code: 34350

Raport curent conform art. 82 din Legea 24/2017 si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 08.11.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

Eveniment important de raportat:

Tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii in data de 05.11.2018 a unor acte juridice, cu valoare cumulata mai mare de 50.000 de euro cu Societatea Electrica Furnizare S.A. Valoarea cumulata a contractelor incheiate cu Societatea Electrica Furnizare S.A. de catre SNN in calitate de vanzator de la inceputul anului 2018 depaseste 10% din cifra de afaceri neta a companiei, la nivelul situatiilor financiare anuale aferente anului 2017, motiv pentru care, in conformitate cu prevederile art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, SNN are obligatia de a raporta inclusiv valoarea cumulata a acestor tranzactii.

Detalii privind contractele incheiate de SNN cu Societatea Electrica Furnizare SA in data de 05.11.2018, in calitate de vanzator, referitor la obiectul acestora, valoarea totala, creante reciproce, garantii constituite, termene si modalitati de plata, sunt prezentate in Anexa 1.

 

Cu stima,

 

 

Director General

Cosmin Ghita

 


Nr

crt

Partile actului juridic

Data incheierii si nr. act

Natura actului juridic

Descriere obiect

Valoarea totala

Valoare cumulata

de la inceputul anului 2018

Creante reciproce

Garantii

ce vor fi constituite

de catre Societatea Electrica Furnizare S.A.

 

Termene si modalitati de plata

Observatii

1.

SNN cu  Societatea Electrica Furnizare S.A.

05.11.2018

  Nr.1302

Contract

Vanzare energie angro

Perioada:

01.01.2019 -30.04.2019

Valoare contract curent:

8.295.550,60 lei

Valoarea cumulata de la inceputul anului:

 

320.480.155,20

 

lei

 

Creante la:

05.11.2018

21.351.178,50 Lei

Datorii la:

05.11.2018

0,00

lei

 

4.287.523,20

lei

Plata se va efectua nu mai tarziu de 12 zile lucratoare de la data primirii facturii , prin fax sau prin email. Factura se emite in ultima zi calendaristica a lunii contractuale de livrare.

Atribuit prin licitatie PCCB-LE. Penalitati  pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate  incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.143.761,60   lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 4.149.216,00   lei.   

2

SNN cu  Societatea Electrica Furnizare S.A.

05.11.2018

  Nr.1303

Contract

Vanzare energie angro

Perioada:

01.01.2019 -30.04.2019

Valoare contract curent:

8.296.990,10 lei

Valoarea cumulata de la inceputul anului:

 

328.777.145,30

 

lei

 

Creante la:

05.11.2018

21.351.178,50 Lei

Datorii la:

05.11.2018

0,00

lei

 

 

4.288.267,20

lei

Plata se va efectua nu mai tarziu de 12 zile lucratoare de la data primirii facturii , prin fax sau prin email. Factura se emite in ultima zi calendaristica a lunii contractuale de livrare.

Atribuit prin licitatie PCCB-LE. Penalitati  pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate  incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.144.133,60   lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 4.149.936,00   lei.   

 

3

SNN cu  Societatea Electrica Furnizare S.A.

05.11.2018

  Nr.1304

Contract

Vanzare energie angro

Perioada:

01.01.2019 -30.04.2019

Valoare contract curent:

8.298.429,60 lei

Valoarea cumulata de la inceputul anului:

 

337.075.574,90

 

lei

 

Creante la:

05.11.2018

21.351.178,50 Lei

Datorii la:

05.11.2018

0,00

lei

 

4.289.011,20

lei

Plata se va efectua nu mai tarziu de 12 zile lucratoare de la data primirii facturii , prin fax sau prin email. Factura se emite in ultima zi calendaristica a lunii contractuale de livrare.

Atribuit prin licitatie PCCB-LE. Penalitati  pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate  incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.144.505,60   lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 4.150.656,00   lei.  

                                                                                                                                                                                         

                                      

  Print

Information provided by IRIS, the news platform of the Bucharest Stock Exchange.

______________________

Bucharest Stock Exchange ("BVB") is not responsible for the content of this News item. Issuers whose financial instruments are traded on markets operated by BVB are required to report in accordance with current legal and regulatory provisions. BVB publishes these Reports as market administrator, appointed by ASF. When, for investors’ information, Reports are published, either signed by different persons, or with conflicting information, legal liability lies fully with the signatories. BVB disclaims any obligation or responsibility towards issuers or third parties, regarding the reality, completeness and accuracy of information provided by them and distributed by BVB. Website users are responsible for checking content. Any news item (including any prospectus) which is addressed solely to the persons and countries specified therein should not be relied upon other than by such persons and/or outside the specified countries. Terms and conditions, including restrictions on use and distribution apply.


©2016 Bucharest Stock Exchange. All rights reserved